Kandidater på regionlista Falkenberg/Hylte

1. Patrik T. Nilsson, 52 år, Vessigebro.

 

6. Irene Gustavsson, 60 år, Falkenberg.

2. Catharina Berghorn, 71 år, Falkenberg 

7. Kim Johansen, 58 år, Falkenberg.

3. Gustaf Kristensson, 38 år, Falkenberg 

10. Ulla Lindén, 67 år, Falkenberg.

13. Lars-Gunnar Strandling Berghorn, 62 år, Falkenberg.
14. Gabriella Geertinger, 27 år, Falkenberg.
15. Jan-Erik Christensen, 55 år, Falkenberg.
18. Yen Gunnarsson, 58 år, Falkenberg.
20. Maria Lennartsson, 55 år, Vinberg.
21. Jan Dickens, 70 år, Falkenberg.
22. Majvor Wallin, 75 år, Älvsered.