Kommunpolitiker

Gruppledare

Per Svensson
Oppositionsråd

per.svensson@pol.falkenberg.se

 

Christina Johansson
Vice ordförande Kultur- och Fritidsnämnden

christina.johansson@pol.falkenberg.se
 

Jan Dickens
Vice ordförande Tekniska nämnden

jan.dickens@pol.falkenberg.se

 

Per-Gunnar Andersson
Vice ordförande VIVAB

per-gunnar.andersson@pol.falkenberg.se

Peter Dygården
2:e vice ordförande Barn- och utbildningsnämnden

peter.dygarden@pol.falkenberg.se
 

Bengt Hackberg
Vice ordförande Miljö- och Hälsoskyddsnämnden

bengt.hackberg@pol.falkenberg.se
 

Yen Gunnarsson
Vice ordförande Servicenämnden
yen.gunnarsson@pol.falkenberg.se


 

Björn Bengtsson
Vice ordförande Falkenbergs Energi
bjorn.bengtsson@pol.falkenberg.se

Kerstin Rosell
2:e vice ordförande Socialnämnden

kerstin.rosell@pol.falkenberg.se

 

Yvonne Nilsson
Vice ordförande 
Bygglovsnämnden

yvonne.nilsson@pol.falkenberg.se

 

Mikael Svensson
Vice ordförande FABO
mikael.svensson2@pol.falkenberg.se

 

Övriga ledamöter i kommunfullmäktige

Marcelle Farjallah
Ledamot i Kommunstyrelsen
Ersättare i KSAU
marcelle.farjallah@pol.falkenberg.se
 

Majvor Wallin
Ledamot i Servicenämnden
majvor.wallin@pol.falkenberg.se

 

Thomas Fagenheim
Ledamot i Socialnämnden
thomas.fagenhejm@pol.falkenberg.se


 

Marcus Dufwa
Ledamot i Socialnämnden
marcus.dufwa@pol.falkenberg.se


 

Denisa Ruca
Ledamot i Miljö- och Hälsoskyddsnämnden
denisa.ruca@pol.falkenberg.se
 

Gabriella Geertinger
Ledamot i Barn- och utbildningsnämnden
gabriella.geertinger@pol.falkenberg.se

 

Andreas Lundberg
Ledamot i Servicenämnden
andreas.lundberg@pol.falkenberg.se
 

Björn Jönsson
Ledamot i Barn- och Utbildningsnämnden
bjorn.jonsson@pol.falkenberg.se

 

Lennart Torstensson
Ledamot i Kommunstyrelsen
lennart.torstensson@pol.falkenberg.se

 

Sara Grimpe Wernersson
Ledamot i Barn- och utbildningsnämnden
sara.grimpe-wernersson@pol.falkenberg.se
 

Mikael Salomonsgård
Ledamot i Tekniska nämnden
mikael.salomonsgard@pol.falkenberg.se
 

Dahn Persson
Ledamot i Kommunstyrelsen
Ledamot i KSAU
dahn.persson@pol.falkenberg.se
 

Rebecka Kristensson
Ersättare KSAU, Ledamot i Kommunstyrelsen
rebecka.kristensson@pol.falkenberg.se
 

Connie Kristensson
Ledamot iTekniska nämnden
connie.kristensson@pol.falkenberg.se