Våra politiker

Per Svensson
Kommunstyrelsens ordförande
Telefon: 070-3556141
E-post: per.svensson@pol.falkenberg.se
Twitter: @persvensson

Patrik T. Nilsson
Vice ordförande i Närsjukvårdsnämnden och ledamot i Regionstyrelsen

Telefon: 070-8787390
E-post: patrik.t.nilsson@regionhalland.se

Hans Hoff
Riksdagsledamot och ledamot i Kulturutskottet mm.

Telefon: 08-7864944
E-post: hans.hoff@riksdagen.se