Integration och ökad jämlikhet.

Det finns alldeles för stora samhällsklyftor i vår kommun, ca 750 barn lever i ekonomiskt utsatta familjer med barnfattigdom och Falkenberg är en segregerad stad. Det är inte hållbart. Vi vill lösa de här problemen genom att ge människorna bättre förutsättningar att själva ta sig ur sin situation. Lösningen är inte att dela upp människor utifrån bakgrund och stänga ute de svagaste.

Våra prioriteringar:

1. Resursjobb istället för bidrag.
Resursjobb riktar sig till personer med försörjningsstöd som har arbetsförmåga. Personerna får arbetslivserfarenhet och en höjd inkomst som gynnar hela familjen. Dessutom bidrar de t.ex. i välfärden, näringslivet eller i gatumiljön.

2. Rusta upp hyreshusområden
Fabos bostäder ska vara attraktiva för alla kommuninvånare och det ska göras insatser för att förbättra områden med dåligt rykte.

3. Skapa en ny familjecentral med öppen förskola i centrala Falkenberg.
Viktigt för att barn och föräldrar från olika delar av staden ska mötas och stötta varandra.

4. Sänkta avgifter i simskolan och kulturskolan.
Avgifterna i simskola och kulturskola är för höga och ett hinder för att alla barn ska kunna delta.

5. Höjda föreningsbidrag.
Vi vill satsa mer pengar på föreningsbidragen så att föreningarna kan minska avgifterna för barn och unga så att alla kan vara med.

 6. Bättre samhällsplanering
Blandade typer av bostäder i alla områden och skolor där barn med olika bakgrund möts.