Den bästa kommunen att växa upp i.

Vi vill investera i framtidens falkenbergare. Alla barns möjlighet att nå sina drömmars mål är själva grunden för den jämlikhet som vi strävar efter i den svenska modellen. Idag är klyftorna mellan olika barn utifrån adress och föräldrars inkomst alldeles för stora. Falkenberg ska bli den bästa kommunen att växa upp i oavsett föräldrars inkomst, utbildning eller adress.

Våra prioriteringar:
1.        Alla skolor ska vara bra och trygga skolor.
Oavsett vilken skola ditt barn går i ska det finnas goda möjligheter att klara skolan oavsett föräldrarnas inkomst eller utbildning. Vi vill ha trygga skolor där det är nolltolerans mot kränkningar och mobbning. Läs mer
2.       Mindre barngrupper i förskolan och på fritids.
Personalen ska ha möjlighet att skapa en trygg och utvecklande miljö för barnen.
3.       En kommunal sommarjobbsgaranti.
Alla gymnasieungdomar ska någon gång ha blivit erbjuden ett sommarjobb i ett företag eller i kommunen och få chansen till arbetslivserfarenhet.
4.       Satsning på elevhälsovård.
Det behövs fler kuratorer, psykologer och skolsköterskor för att tidigt hjälpa barn och ungdomar med psykisk ohälsa och andra problem.
5.       Lärarna ska bestämma innehållet på elevernas läsplattor och laptops.
Det är pedagogiska hjälpmedel som ska användas för skolarbete och inte för kränkningar och annat som inverkar negativt på skolarbetet.
6.       Avgiftsfri juli i förskolan.
Barnfamiljerna får större möjlighet till en aktiv sommar om föräldrarna slipper avgiften i juli.
7.         Fler mötesplatser för ungdomar.
Vi vill skapa ett riktigt Ungdomens hus där ungdomarna med stöd av vuxna formar verksamheten.
8.       Utveckla lekplatser och ytor för spontanidrott.
Lekplatser gör kommunen mer attraktiv, lockar till fysisk aktivitet och är öppna för alla. Vallarnas lekplats ska utvecklas och vara i nationell toppklass och vi vill skapa fler ytor för spontanidrott i bostadsområdena.
9.       Krafttag mot droger.
Arbetet för att bekämpa narkotika och andra droger bland ungdomar ska prioriteras högre i kommunen.