En kommun som håller ihop. Budget 2018-2020

En kommun som håller ihop. – Ökad jämlikhet och god välfärd i hela kommunen.

Alla skolor ska vara bra skolor
Socialdemokratiska arbetarepartiet bildades med det uttalade syftet att öka jämlikheten i samhället. För oss i hela kommunens framtidsparti är det helt oacceptabelt att den viktigaste faktorn för hur våra barn ska lyckas i skolan är deras socioekonomiska bakgrund. Det är lika oacceptabelt att din hälsa och dina barns möjligheter till ett hälsosamt liv bestäms av vilken adress du fötts på och vilken utbildning dina föräldrar haft. I vår kommun håller vi ihop och det ska inte spela någon roll vilka föräldrar du har eller om du vuxit upp i Älvsered, Falkagård eller Långasand. Alla skolor ska vara bra skolor och alla ska ha jämlika möjligheter till ett gott liv. I den här budgeten synliggör vi vilken skillnad de nationella rödgröna satsningarna på likvärdig skola gör i vår kommun och gör en egen storsatsning på elevhälsan.

Fria bussresor för äldre och ungdomar
Det är pensionärerna som skapat den fina kommun som vi lever i. Det är ungdomarna som ska bygga vår framtid. I båda dessa grupper finns det stora ekonomiska skillnader inom grupperna samtidigt som de har en begränsad möjlighet att röra sig i kommunen. Vi satsar därför på att erbjuda dessa grupper fria bussresor. Ett ökat resande med kollektivtrafiken ger goda effekter på vår närmiljö och vårt klimat. Dessutom har det dokumenterat goda effekter för hälsan. Att tidigt ge ungdomar goda resvanor är dessutom en framtidsinvestering som betalar tillbaka sig på sikt.

Samma färdtjänsttaxa som övriga Halland
Under ganska många år har det varit 50 procent dyrare med färdtjänst i Falkenbergs kommun jämfört med våra grannkommuner. Det är givetvis helt orimligt och vi väljer därför att utöka budgeten för färdtjänst så att avgiften blir den samma som i Varberg och Halmstads kommuner.

Mer personal i äldreomsorgen
I den här budgeten prioriterar vi ökad personaltäthet i äldreomsorgen. Det ger ökad kvalitet för de äldre, ger vår personal bättre förutsättningar att arbeta proaktivt och kan troligen medverka till att minska de orimligt höga sjukskrivningstalen bland personalen.

Välfärdsteknik för de äldres och personalens bästa
I äldreomsorgen finns möjligheter att förbättra de äldres självständighet och personalens arbetsmiljö med hjälp av välfärdsteknologi. Omsorgsyrkena innehåller mycket "tyst kompetens" och kan aldrig helt ersättas av maskiner. Vi välkomnar den nya tekniken men ser en nödvändighet i att det är personalen närmast de äldre som tar ansvar för utvecklingen och användningen av tekniken.

Minskad arbetslöshet är den bästa vägen till ökad jämlikhet 
En generell välfärd av hög kvalitet är en garanti för att öka jämlikheten i samhället. Det finns dock andra delar som också måste fungera för att utjämna de sociala klyftor som finns i vår kommun. Kommunen måste ta ett större ansvar än idag för att få in personer på arbetsmarknaden. Vi genomför därför stora satsningar på vuxenutbildning. Med tanke på att vi har framtida kompetensbrist inom kommunen kan vi både väcka intresse för välfärdsyrkena samtidigt som vi gör en stor social insats genom att öka antalet extratjänster och resursjobb i samarbete med Arbetsförmedlingen. Att gå från arbetslöshet till arbete är alltid den bästa vägen för att öka jämlikheten.

Alla ska kunna delta i samhället oavsett inkomst
Andra satsningar för att öka jämlikheten i hela kommunen är förbättrad tillgänglighet till stadsbiblioteket och mobila biblioteken, avgiftsfri simskola, sommarjobbsgaranti för gymnasieungdomar och avgiftsfri månad i förskolan.
Budgeten innehåller stora investeringar i lokaler för hela utbildningssystemet. Vi vill införa F-6 system i grundskolan så snart som möjligt och investerar i nästan varedna grundskola. 
Särskilt stolta är vi för att vi vill färdigställa Kultur och kunskapscentrum med gymnasieskola, ett stadsbibliotek värt namnet och lokaler för vuxenutbildningen i anslutning.

Utökad budget för löpande underhåll av gatorna
Många invånare har reagerat på att gatustandarden försämrats de senaste åren. Därför utökar vi budgeten för löpande gatuunderhåll med två miljoner per år 2018 och 2019 och sedan med 6 miljoner per år 2020-2022.

Oförändrad skattenivå men fokus på att minska kostnaderna för administration och onödig byråkrati
Vi ser inget behov av att höja skatten de närmaste tre åren men eftersom att kostnaderna ökar något mer än intäkterna ger vi kommunorganisationen i uppdrag att effektivisera 0,5 % per år genom att minska kostanderna för administration och overheadorganisation. Digitalisering kan effektivisera arbetet liksom ökat samarbete mellan olika förvaltningar där olika personer gör i princip samma saker.  

Vill du läsa hela budgetförslaget och fördjupa dig i alla detaljer i vårt förslag så finns det längst upp till höger på sidan. 

Läs hela budgetförslaget här.