Framtidstro i hela Falkenberg

Vi socialdemokrater har bestämt oss. Vi vill leda Falkenbergs kommun efter valet. Vår vision är en modern tillväxtkommun med ökad framtidstro hos alla invånare, minskade klyftor och en skola och omsorg av högsta kvalitet i hela kommunen.

Grunden för att lyckas skapa framtidstro i hela kommunen är ökad tillväxt, en god miljö och fler jobb. Därför är kampen mot arbetslösheten och en aktiv näringslivspolitik alltid grunden för vår politik.

Kommunen kan skapa framtidstro och trygghet genom att vi prioriterar förbättringar i skolan och omsorgen så att alla får bra välfärd oavsett bostadsort eller inkomst. Det ska inte spela någon roll om du växer upp på landsbygden, i hyreshus, i villa eller om dina föräldrar har en hög inkomst eller inte. I Falkenbergs kommun ska vi hålla ihop och inget barn, ingen funktionshindrad och ingen äldre ska lämnas efter. Så skapar vi en tryggare kommun för alla.

Vår kommun har problem med segregation och för stora samhällsklyftor. Vi kommer därför att prioritera arbetet med att minska bostadssegregationen och skapa mer jämlika möjligheter för barn och unga i ekonomiskt utsatta familjer.

Vi har höga ambitioner för kommunens verksamhet och kommer att prioritera höjd kvalité i kärnverksamheterna allra högst. Våra gemensamma skattepengar är begränsade och ska i första hand gå till lärare, undersköterskor och annan personal som arbetar direkt mot invånarna. Vi vill minimera kostnaderna för byråkrati och organisationen ska vara så effektiv som möjligt, även i stadshuset.

 

Tre vallöften med direkt leverans

Vårt valprogram rymmer både förslag som kan verkställas snabbt och som tar längre tid. Målet är att alla förslag ska verkställas under mandatperioden. Tre av förslagen kan vi dock lova att vi genomför i vår första budget.
Tre vallöften som ska genomföras första halvåret 2019:
·       Fria bussresor för seniorer över 75 år och tonåringar.
·       Avgiftsfri juli i förskolan.
·       Sommarjobbsgaranti för gymnasieungdomar. (Alla som vill jobba ska erbjudas minst en gång.)

Vi delar in vår kommunpolitik i fyra områden