Nyheter

Välkommen på medlemsmöte. Anmäl deltagande till expen senast söndag kl. 12.

Förslag på dagordning medlemsmötet måndag 21/5.
Plats: Blå Salen
Tid: 18.30
 
1. Mötets öppnande.
2. Godkännande av dagordning.
3. Val av mötes sekreterare.
4. Val av justerare.
5. Dagens inbjudna gäst: Sebastian Ghafari 1.a ombudsman från Partidistriktets expedition
- Dörrknackningens betydelse med tipps och trix.
6. Valrörelse
- Upplägg och datum.
7. Rapporter
- 1 maj
- Valrörelsens aktiviteter så här långt
8. Övriga frågor
9. Nästa medlemsmöte
10. Mötets avslutning

Läs hela inlägget »
2018-05-03
Nytt vallöfte: Ingen förskoleavgift i juli
2018-04-23
Familjedag på torget. Fira 1 maj i Falkenberg!
2018-04-11
Våra prioriteringar inför budget
2018-03-23
Vi är redo att ta makten i Falkenberg. Ny Kommunfullmäktigelista klar.
Det nya laget presenterades på fredagsmorgonen av Sebastian Ghafari, Marcelle Farjallah och Per Svensson.

Nytt lag i kommunpolitiken klart!

På medlemsmötet den 20/11 valdes våra nya representanter i kommunala nämnder och styrelser. I vårt nya lag finns en fin blandning mellan rutinerade politiker med stor kunskap och erfarenhet och nya förmågor med nytänkande och engagemang.
Vi ser fram emot den nya mandatperioden och hoppas att vi både kan bidra till att vår kommun utvecklas och att vi för en aktiv oppositionspolitik som resulterar i valseger 2018.

Kommunstyrelsen/ KSAU
Per Svensson                       KS+KSAU ordinarie            Gruppledare
Dahn Persson                      KS+KSAU ordinarie
Marcelle Farjallah               KS+KSAU ers.
Sebastian Ghafari                KS+KSAU ers.
Lennart Torstensson          KS

Ersättare:
Donjeta Mlinaku                
P-G Andersson                    

Barn och Utbildningsnämnden
Peter Dygården                                        Gruppledare
Sara Grimpe Wernersson
Gabriella Geertinger
Åsa Norberg
Björn Jönsson

Ersättare
Blerta Mehmedi
Margareta Gustafsson

 Socialnämnden
Fredrik Johansson                                     Gruppledare
Monika Bréti
Thomas Fagenheim
Marcus Dufwa
Jeanette Synnergren

Ersättare
Göran Persson
Irhan Kasic´

Kultur- och fritidsnämnden
Christina Johansson                                  Gruppledare
Karl Gustaf Carlzon
Andreas Wihlborg

 Ersättare     
Dorontina Ademi

Tekniska nämnden
Jan Dickens                         Gruppledare
Connie Kristensson
Mikael Johansson

Ersättare
Olle Torlycke
Joseph Farjallah

Miljö- och Hälsoskyddsnämnden
Bengt Hackberg                  Gruppledare
Peter Jansson
Eva Bengtsson

Ersättare
Ero Ahola
Denisa Ruca

Bygglovsnämnden
Yvonne Nilsson                   Gruppledare
Rebecka Jönsson

 Ersättare
Ingvar Henriksson

Servicenämnden
Yen Gunnarsson                  Gruppledare
Majvor Wallin

Ersättare
Andreas Lundberg

Valnämnden
Ellinor Thorsson

Ersättare
Ingela Gunnarsson

Överförmyndarnämnden
Ingegerd Rönnbäck

Ersättare
Anna Bresche

Revisor för granskning av kommunens verksamheter 2015-2018  
Ordförande: Gösta Svensson

Beredning för översyn av den politiska organisationen och för interkommunala samarbeten
Per Svensson

Rådet för trygghet och hälsa
Består av ordförande och v ordförande från olika nämnder och styrelser

Ledamöter från S

Per Svensson                       Kommunstyrelsen

Peter Dygården                  Barn o utbildning

Fredrik Johansson               Socialnämnden

Christina Johansson            Kultur o Fritid

Bengt Hackberg                  Miljö

Jan Dickens                         Tekniska

Räddningstjänst väst
Jan Dickens

Ersättare
Björn Bengtsson

 Stadshus AB
Per Svensson
Dahn Persson
Marcelle Farjallah

FAVRAB
P-G Andersson
Björn Jönsson

VIVAB
P-G Andersson
Björn Jönsson

FEAB
Kjell Nilsson                        Gruppledare
Stig Bengtsson
Anders Emanuelsson

FABO
Lena Dygården                   Gruppledare
Mikael Svensson
Christer Svensson

Falkenbergs Näringsliv AB
Per Svensson
Dahn Persson

Destination Falkenberg AB
Per Svensson
Dahn Persson

Falkenbergs biogas AB (1 ersättare)
Sebastian Ghafari

Ätrans Vattenråd (1 ersättare)
Bengt Hackberg

Ledamot i kommunberedningen för Region Halland 2015 -2018 (KS ordf och 2:e v ordf)
Per Svensson

Hemsjukvård och hjälpmedelsnämnden för Region Halland
Britt-Marie Jonsson

Patientnämnden
Lena Dygården

Representant i Styrgruppen för gymnasieskolan i Halland
Peter Dygården

Nämndemän  i I Varbergs  Tingsrätt 2015
Ellinor Thorsson
Majvor Wallin
Inga-Britt Rosengren
Lars-Gunnar Strandling Berghorn
Kerstin Rosell

Gode män enligt fastighetsbildningslagen
Sakkunnig i tätortsförhållande
Stig Bengtsson

Sakkunnig i jord och skogsbruksfrågor
Mikael Johansson

Huvudmän  Falkenbergs sparbank
Anita Abrahamsson
Ellinor Torsson

Stiftelsen Svenstorpsgåvan
Eftra Socken
Bo-Krister Svensson

Slöinge Socken
Tore Bengtsson ord
Runar Kaattari  ers

Olofsbo Hembygdsgård
Karl Gustaf Carlzon
Rolf Lönnberg

Ludvig von Segerbadens fond
Göran Persson

Systrarna Hulda och Elsa Perssons minnesfond
Harald Sandberg
Ingemar Svensson

Kooperativ Utveckling i Halland ek förening -  Coompanion
Fredrik Johansson 


 

Medlemsmöte 20/11

Torsdagen den 20:e november kl. 18.30 är det dags för medlemsmöte.
Mötet hålls i Kyrkans hus och vi vill gärna att du föranmäler dig så att vi vet hur mycket fika vi ska köpa in och hur mycket material som behöver kopieras.

Mötet inleds med en genomgång av vårt budgetförslag av oppositionsråd Jan Dickens. Sedan följer val av ledamöter i kommunala styrelser och nämnder för nästa mandatperiod.
Särskilda valberedningens förslag på val till kommunala uppdrag fastställs på måndag kväll och finns tillgänglighet för medlemmar på vår expedition tisdag 18/11 kl. 08-11 och onsdag 19/11 kl. 12.00-17.00 samt i möteslokalen från ca kl. 18.
Anmälan till mötet görs till Expeditionen
Hjärtligt välkommen att delta när vi formar vårt framtidslag!
 

Gratis Wifi i innerstan, Ullared och Skrea strand

Socialdemokraterna i Falkenberg vill att det skapas ett nät med öppet wifi i Falkenbergs centrum, Ullared och på Skrea strand.
Nätet ska byggas upp kring ett fåtal hotspots på de platser där folk rör sig mest.
Man ska t.ex. kunna sitta på en av stadens uteserveringar och surfa obehindrat eller ligga på stranden och kolla nöjesutbudet i staden sommartid.
Många städer i världen och i Sverige har redan infört detta och man har där märkt att både städernas invånare och besökare uppskattar att kunna koppla upp sig med en snabbare uppkoppling. 
Visionen är att vi i framtiden när utländska turister letar efter wifi bara ska kunna säga till dem att de kan ta sig in till innerstan och sätta sig på en uteservering eller en parkbänk vid Ätran.
Förslaget gör vårt centrum mer attraktivt, ökar kommunens konkurrenskraft och underlättar för alla de som beöker våra företagare för att utveckla vår kommun.
Vi tycker att den modell man använt i Jönköping är intressant och vill utreda om vi i Falkenberg kan ta efter den. I Jönköping ha de lokala turistföretagarna gått samman med kommunen och skapat ett nät som till stora delar betalas av den marknadsföring som turistföretagen tillåts göra på nätet.

Läs hela motionen här
Läs mer om våra förslag för Falkenbergs centrum här.
Läs mer om Jönköpings wifi här
 

Barnfamiljerna ska inte betala kommunens stora överskott.
-Vi vill återinföra avgiftsfri månad i förskolan 2015

Varför?
Kommunen gjorde 2013 ett överskott på 76,6 milj. 2014 förväntas överskottet bli ca 50 milj och 2015 ca 62 milj. De borgerliga partierna tog bort den avgiftsfria månaden som en ”effektivisering” våren 2013.
Vi tycker inte att barnfamiljerna ska betala för förskola när deras barn inte är där. Barnfamiljerna har ofta en pressad ekonomi och en extra förskoleavgift under semestern slår direkt mot semesterkassan.
Den avgiftsfria månaden har fått föräldrar att anpassa sin semester till speciella veckor vilket har minskat antalet barn och underlättat för förskoleverksamheten under personalens semester.
Vi vill att vår kommun ”ska vara en av de bästa att växa upp i”. Att försämra barnfamiljernas semesterkassa överrensstämmer inte med vårt mål.

Hur?
Om vi bildar majoritet i fullmäktige efter valet återinför vi den avgiftsfria månaden redan nästa år.

Finansiering?
Prognosen visar på ett överskott på ca 62 milj. för 2015. Kostnaden för förslaget är 700 tkr.(beräknad besparing vid beslut 2013)

Räkneexempel
En familj med två barn 2 och 4 år med två föräldrar som har bruttoinkomst på 42 tkr/månad har en total förskoleavgift på 1932 kr/månad.

Jämförelse Lisebergsbesök:
Entre: 2 vuxna 180 kr
Åkband: 3 stora och ett litet 1225 kr
Summa 1405 kr. Återstår 527 kr för mat och övrigt.

Med det här förslaget kan barnfamiljen lägga pengarna på t.ex en Lisebergsresa istället för på kommunens stora överskott.

Läs alla våra förslag för förskola och skola här.


 

Kommunfullmäktigelistan klar

På årsmötet den 13:e mars antog vi vår kommunfullmäktigelista till valet i höst. Den ser ut som följer::
1.      Per Svensson, 31 år, Västra gärdet
2.      Marcelle Farjallah, 52 år, Östra gärdet
3.      Peter Dygården, 44 år, Östra gärdet
4.      Monika Bréti, 41 år, Tröingeberg
5.      Björn Jönsson, 38 år, Ullared
6.      Yvonne Nilsson, 59 år, Östra gärdet
7.      Fredrik Johansson, 41 år, Skogstorp
8.      Christina Johansson, 51 år, Skogstorp
9.      Dahn Persson, 62 år, Tröingeberg
10.  Majvor Wallin, 70 år, Älvsered
11.  Bengt Hackberg, 57 år, Vinberg
12.  Jeanette Synnergren, 45 år, Heberg
13.  Sebastian Ghafari, 20 år, Herting
14.  Rebecka Jönsson, 29 år, Tröingeberg
15.  Thomas Fagenheim, 51 år, Hjortsberg
16.  Gabriella Geertinger, 23 år, Västra gärdet
17.  Jan Dickens, 67 år, Östra gärdet
18.  Yen Gunnarsson, 54 år, Kristineslätt
19.  Lennart Torstensson, 68 år, Fagered
20.  Connie Kristensson, 62 år, Östra gärdet
21.  Marcus Dufwa, 21 år, Skogstorp
22.  Donjeta Mlinaku,28 år, Skogstorp
23.  Per-Gunnar Andersson, 71 år, Västra gärdet
24.  Anna Bresche, 48 år Vessigebro
25.  Anders Emanuelsson, 32 år, Östra gärdet
26.  Denisa Ruca, 19 år, Skogstorp
27.  Andreas Lundberg, 36 år, Skogstorp
28.  Sara Grimpe Wernersson, 62 år, centrum
29.  Mikael Johansson, 50 år, Vessigebro
30.  Lena Dygården, 70 år, Östra gärdet
31.  Iran Kasic´
32.  Margareta Gustavsson
33.  Runar Kaattari
34.  Jessica Petersson
35.  Ero Ahola
36.  Ellinor Thorsson
37.  Andreas Wihlborg
38.  Åsa Norberg
39.  Mikael Svensson
40.  Camilla Thomaeus
41.  Joseph Farjallah
42.  Dorontina Ademi
43.  Anton Sjöberg
44.  Catharina Berghorn
45.  Sebastian Westman
46.  Izabela Nanneson
47.  Kjell Nilsson
48.  Kerstin Zander
49.  Jan-Erik Christensen
50.  Maria Lennartsson
51.  Stig Bengtsson
52.  Ulla Lindén
53.  Karl Gustaf Carlzon



 

Den palliativa avdelningen öppnar igen!

Kerstin Zander har kämpat hårt för att palliativa ska öppna igen. Kerstin Zander har kämpat hårt för att palliativa ska öppna igen.

Idag fick vi glädjebeskedet att den palliativa avdelningen i Falkenberg ska öppnas upp igen med sex platser.

Hösten 2012 samlade Socialdemokraterna i Falkenberg under ledning av Kerstin Zander in fler än 7000 namn för att den palliativa avdelningen skulle vara kvar. Sedan dess har våra företrädare deltagit i flera olika aktioner och namninsamlingar för att palliativa ska vara kvar. Med tanke på allt arbete som lagts ner så är det självklart en stor dag när vi idag nås av nyheten att den moderatdominerade majoriteten i regionen äntligen beslutat sig för att avdelningen ska öppnas igen.

Avdelningen ska öppnas så fort som möjligt och ett mer detaljerat beslut ska tas i april. Vi vill tacka alla falkenbergare som skrivit på protestlistorna och på andra sätt samarbetat med oss i kampen för att palliativa ska vara kvar i Falkenberg.



Lövstavikens båtförening

Västers S-förening hade årsmöte hos Lövstavikens båtförening

Lövstavikens båtförening Lövstavikens båtförening

Årsmötet började med information om Lövstavikens Båtförening av ordförande Anders Sjökvist och styrelseledamoten Bengt Landgren.

Föreningen bildades 1980. 1982 tog föreningen över driften av hamnen. År 2000 byggdes två båthus som arrenderades av föreningen. 6 byggda hus ägs av enskilda, 25 plus 32 hus är fiskestugor. År 2008-2009 byggdes nytt klubbhus. Medlemmarna byggde detta ideellt. Huset blev mycket funktionellt och vackert. År 2012 sökte man bidrag för att förbättra havsmiljön. En miljöstation uppfördes, och gästhamnen uppfyller nu EU:s krav på ”blå flagg”. Sverige är dock inte med i detta. Gästhamnen har 242 båtplatser, och har fått pris av Kryssningsföreningen som Västkustens trevligaste gästhamn.

Föreningen har 450 medlemmar. Tre pensionärer jobbar heltid ideellt med att hålla ordning på verksamheten och en halvtidsanställd sköter kontoret. Ungdomsverksamheten består av seglarskola och sjösäkerhetsutbildning, i samarbete med Sisu. Även ställplats för husbilar finns inom området.

Västers-S-förening brukar besöka olika verksamheter som finns i vårt område i samband med årsmöten. Vi har t.ex. besökt Vestas Vind, Migrationsverket, Falkenbergs Laxrökeri t.ex.

Vi har blivit väl mottagna och fyllt på våra kunskapsnivåer om de olika företagen som finns i området och mötena har varit välbesökta.

Efter informationen hade vi sedvanliga årsmötesförhandlingar. Hans-Inge Sjögren var mötesordförande och klubbade igenom både val- och verksamhetsplan.

Styrelsen ser nu ut enligt följande:

Catharina Berghorn                                              ordf.
Yvonne Nilsson                                                     kassör
Per-Gunnar Andersson                                       ord. ledamot
Lars-Gunnar Strandling                                      ord. ledamot
Sara Grimpe Wernersson                                    ord. ledamot
Per Svensson                                                         ersättare
Britt-Marie Jonsson                                             ersättare
Göte Johansson                                                    ersättare





Byggnaden där palliativa hade sin verksamhet innan stängningen.

Vi kräver svar: När öppnas den palliativa avdelningen i Falkenberg?

Hösten 2012 samlade vi Socialdemokrater in över 7000 namnunderskrifter för att rädda sjukvården i Falkenberg. Trots detta valde den borgerliga majoriteten i Region Halland att stänga ner den största delen av verksamheten i Falkenberg.
När det gäller avdelningen för vård vid livets slut (palliativ vård) har det varit många olika besked från de styrande borgerliga politikerna. Efter att först ha stängt ner avdelningen kom de med besked i november om att: "inriktningen var att palliativa skulle öppnas i Falkenberg".
Nu är det februari och fortfarande har avdelningen inte öppnats. Därför kräver vi nu ett svar från de styrande politikerna i Region Halland: När öppnas den palliativa avdelningen i Falkenberg?
Det är enklare att få ett svar om vi är många som frågar. Därför uppmanar vi nu alla kommuninvånare att skriva på våra namnlistor. Tillsammans kräver vi ett svar!

Under tiden 8 februari till 8 mars  finns det listor att underteckna på Socialdemokraternas expedition i Folkets Hus och på lördagar mellan kl. 11-12 finns vi på stan!
Kom och gör din röst hörd!


Har du frågor om vårt upprop?
Kontakta Kerstin Zander
Telefon: 0730 80 51 41
E-post: kerstin.b.zander@regionhalland.se







Fr. vänster: Kjell Nilsson, P-G Andersson, Jan Dickens, Lena Dygården, Christina Johansson, Yvonne Nilsson, Fredrik Johansson och Peter Dygården. Foto: Gabriella Geertinger

Medlemsmötet valde nya gruppledare för nästa mandatperiod

På måndagens medlemsmöte valdes följande gruppledare inom kommunpolitiken:
Barn- och utbildningsnämnden: Peter Dygården (efterträder Dahn Persson)
Socialnämnden: Fredrik Johansson (efterträder Britt-Marie Jonsson)
Kultur- och fritidsnämnden: Christina Johansson (efterträder Bernt Zander)
Tekniska nämnden: Jan Dickens (efterträder Fredrik Johansson)
Miljö- och hälsoskyddsnämnden: Bengt Hackberg (omval)
Bygglovsnämnden: Yvonne Nilsson (omval)
Fabo: Lena Dygården (omval)
Falkenbergs energi: Kjell Nilsson (omval)
Favrab: Per-Gunnar Andersson (omval)

Medlemsmötet lockade drygt 80 personer och inleddes med att Patrik Nilsson från Hylte berättade om LO:s projekt mot vardagsrasism "Alla kan göra något". En mycket tänkvärd föreläsning där många vandringsmyter kring flyktingars vilkor i Sverige bemöttes av fakta som vi kan använda för att bemöta vardagsrasismen.

På mötet valdes dessutom våra ombud till distriktskongressen i mars.

Senaste nyheter

Länkar

Arkiv