Senaste debattinläggen

2018 > 07

Per Svensson
Per Svensson

Tidningen Lands webbsida 31 juli
Alla kommuner och landsting borde ställa krav på MRSA-fritt kött för att rädda svensk livsmedelsproduktion med djurhållning i världsklass. Vi har gjort det i Falkenberg i fyra år och 96 procent av vårt kött är nu från svenska bönder.

 
Som kommunråd i en av landets djurtätaste kommuner vet jag vilket enormt arbete det ligger bakom ett kilo svenskt kött av hög kvalitet. Jag vet också betydelsen av svensk livsmedelsproduktion för landsbygden, jobben och det öppna landskap som de flesta säkert njutit av när ni besökt Halland. Allt detta är nu hotat av den värsta torkan på decennier. Svenska bönder sliter nu inte bara för att få in skörden utan för att deras djur ska överleva sommaren. Nu om någonsin behövs det starka svenska samhälle där vi hjälps åt med de största utmaningarna.
 
Det totala eldningsförbud som nu införs i stora delar av landet är helt nödvändigt men det kommer få konsekvenser för jordbruket när hushållen köper mindre kött under bästa grillsäsongen. En redan katastrofal situation för våra jordbrukare blir ännu värre när efterfrågan på kött minskar. Nu måste kommunerna och landstingen ställa upp och öka andelen svenskt kött i våra skolor, sjukhus och äldreboenden. I Falkenberg har vi efter ett socialdemokratiskt initiativ 2014 ställt krav på MRSA-fritt kött i våra upphandlingar och nu är 96 procent av kommunens kött från svenska gårdar. Detta kan alla kommuner och landsting göra.
 
2014 kom larmen om att personer i Danmark som inte varit i direktkontakt med djur dött av MRSA-bakterier. Efter det följde en lång debatt om riskerna med att äta kött producerat i länder där man tillåter preventiv medicinering. Förutom att det är fel att medicinera fullt friska djur så fanns det enligt vissa forskare en risk för spridning även vid köttkonsumtion. I det läget tog vi socialdemokrater i Falkenbergs kommun initiativ till att kräva intyg på MRSA-fritt kött av kommunens leverantörer. Vi har nu gjort detta med stor framgång i fyra år.
 
Kommunerna och landstingen serverar väldigt många portioner varje dag. Genom att kräva MRSA-fritt kött kan vi inte bara ge barn, äldre och sjuka bättre kött med mindre risker utan också göra en stor insats för svenska bönder i den nationella livsmedelskris som står framför oss.
 
Sveriges livsmedelsproduktion håller högsta kvalitet och behöver öka i en tid av allt större internationell oro. Efter sommarens missväxt ser det oerhört svårt ut att nå det målet. Det är tid för kommunerna och landstingen att ta ett större ansvar för att få ett svenskt jordbruk som kan mätta en större andel av befolkningen. Svenskt jordbruk är en framtidsbransch som just nu behöver hela samhällets stöd, nu uppmanar jag fler kommuner och landsting att följa Falkenbergs exempel.
 
Per Svensson (S), Oppositionsråd Falkenbergs kommun

Läs hela inlägget »

HN 25 juli, svar till Sven-Olof Lundin (C)

Jag vill ha en skola där arbetarens och direktörens barn sitter i samma klassrum och har samma chans att bli vad som helst. Centern i Falkenberg sviker både barnen på landsbygden och barn till föräldrar med vanliga jobb.

Nej, Sven-Olof Lundin, jag ägnar mig inte åt desinformation om er politik för våra landsbygdsskolor. För knappt två år sen lade Centerpartiet efter mycket betänketid ett förslag i nämnden om att skolorna i Okome, Årstad, Fagered och Älvsered delvis skulle avvecklas och att det skulle införas en norm på minst femton barn per årskurs för F-6 skolor. Vem i dessa bygder kan ha glömt det sveket?

Förslaget om minst 15 barn per årskull skulle även hota skolan i Ätran under nästa mandatperiod enligt elevprognosen. Det är sanningen och ingen desinformation. Jag har läst Centerns lokala valprogram för nästa mandatperiod. I det ges det inget besked om landsbygdsskolornas framtid. Jag tycker att varje väljare öster om E6:an ska fråga sig varför!

Till själva ämnet. Vi i S ser klyftorna mellan olika grundskolor som ett av kommunens största problem. Jag tänkte åskådliggöra problemen med lite siffror (2017 års resultat) så förstår iallafall läsarna problemet.

På kommunala Montessoriskolan och privata Vesterhavsskolan lyckas varenda elev nå gymnasiet, det kan delvis förklaras av att föräldrarna där har starkast socioekonomi vilket vi vet är den viktigaste faktorn för att lyckas i svensk skola. På Skogstorpsskolan är det däremot så mycket som 40 procent av eleverna som inte når gymnasiet, på Söderskolan, Tångaskolan och Tullbroskolan misslyckas mellan 20-30 procent och på Apelskolan är det 10 procent. Totalt sett så misslyckas mer än var femte niondeklassare med att nå gymnasiet i kommunen. Det är uppseendeväckande att Centern är nöjda med detta resultat.

Jag är socialdemokrat eftersom att vi står för den samhällsmodell som ger flest personer chansen till ett bra liv. Ett av de viktigaste fundamenten i det samhället är en skola där alla barn kan lyckas oavsett bakgrund. Det är dags att återuppbygga den skola där direktörens och arbetarens barn satt bredvid varandra i klassrummet och hade samma möjlighet att bli precis vad som helst i livet. För att lyckas med detta måste vi i Falkenbergs kommun bl.a. se över skolornas upptagningsområden och ta krafttag för ökad trygghet, ordning och kvalitet i alla skolor.

När C helt blundar för problemen på en del av våra skolor och istället spär på skillnaderna mellan skolor med uppstart av ytterligare en privatskola sviker de inte bara barnen på skolorna med tuffast förutsättningar utan i förlängningen även landsbygden. För alla vet ju att privatskoleföretagen aldrig kommer öppna en skola i Ätran, Heberg eller Älvsered. Där får tvärtom landsbygdens barn betala priset för den nyliberala skolpolitik som Centern förälskat sig i vid Stureplan.

Per Svensson, kommunrådskandidat (S)

Läs hela inlägget »