Senaste debattinläggen

2018 > 06


Detta är lite av ett test. Klarar Sverigedemokraterna diskutera en enda politisk fråga utan att svartmåla vårt land och skylla det negativa som finns på invandringen?

I Sverigedemokraternas budgetförslag till riksdagen i höstas föreslog de att minska de generella statsbidragen till kommunerna med 36 miljarder 2019 jämfört med regeringens budget (SDs höstbudget 2018 sid 111). Utifrån en enkel överslagsräkning jämnt fördelad utifrån folkmängd skulle det innebära 150-160 miljoner mindre till Falkenbergs kommun redan nästa år.

Med en sådan rikspolitik har SD ett ansvar att förklara hur det ska fungera ute i kommunerna. Därför ställer jag två frågor till SD i Falkenberg:

Vilka nedskärningar ska ni göra i förskolan, skolan och äldreomsorgen för att få pengarna att räcka i vår kommun?
Hur mycket kommer ni höja kommunalskatten om er riksdagsbudget blir verklighet?

Väljarna förtjänar ett seriöst svar, för ni är väl ett seriöst parti?

Per Svensson, kommunrådskandidat (S)

Läs hela inlägget »

Vi socialdemokrater i Falkenberg går till val med en förbättrad skola och omsorg som vår viktigaste fråga. Vi älskar vinster i välfärden! De vinster och det värde som uppstår när alla barn oavsett bakgrund kan utbilda sig till precis vad som helst och när vi alla kan få god omsorg på ålderns höst.
 
För Moderaterna och Sverigedemokraterna så är vinster i välfärden tyvärr något annat. Istället för att alla våra skattepengar ska gå till skolbarn, patienter och äldre med hemtjänst så är deras vinster i välfärden de ekonomiska vinster som privata aktiebolags styrelser och ägare kräver av företaget. Vinstintresse är överordnat allt annat i ett aktiebolag, då spelar det ingen roll om ”Lisa” behöver extra stöd med matten av en speciallärare eller om ”Greta” behöver extra tid för att duscha i hemtjänsten. 
 
Vi socialdemokrater kommer aldrig acceptera att aktiebolags vinstkrav går före människors behov av skola och omsorg. Vinsterna måste därför regleras så att våra skattepengar i första hand går till det de är avsedda förr. Vi betalar ju skatt för att pengarna ska göra nytta i skolan och omsorgen, inte för att de ska hamna på någon riskkapitalists konto utomlands.
 
Sverigedemokraterna och de andra högerpartierna behöver vakna och se sambandet mellan t.ex. usla personalvillkor i handikappomsorgen i Falkenberg och vinstintresset hos vissa företag som utför verksamheten.
 
Per Svensson, kommunrådskandidat (S)

Läs hela inlägget »