Senaste debattinläggen

2018 > 05

Svar på Filip Bertilssons (M) insändare 19/5
Vi socialdemokrater vill minska klyftorna och segregationen som ni moderater skapat i Falkenbergs kommun. Efter 20 år med Moderater i majoriteten är den öppna arbetslösheten bland utrikes födda högst i Halland med 13 procent. Moderaterna borde ta ansvar för sitt eget misslyckande istället för att hetsa mot flyktingar som flytt 100-tals mil från krig, svält och annat djävulskap.

Arbetslöshet är grunden till klassklyftor och segregering. Alla som kan jobba ska jobba och därför ska kommunen när vi tar över erbjuda alla arbetsdugliga med socialbidrag tidsbegränsade jobb där de får ett enklare jobb kombinerat med utbildning istället för att gå hemma. Modellen finns redan i kommunen och är en vinstaffär. Utöka den rejält!

Vi ser också alldeles för stora skillnader mellan barns skolresultat i Falkenberg. Vi vill satsa på trygghet och kvalitet i alla skolor, särskilt de som har tuffast utmaningar. Moderaternas klassamhälle ska ut ur våra skolor, varenda barn ska kunna lyckas oavsett föräldrars utbildning eller inkomst.

Nu till svaren på Bertilssons frågor.

1. Nej vi kommer inte att köpa in villor och bostadsrätter till gruppen nyanlända. Däremot så måste vi hitta en billigare och bättre lösning för de 20-30 barn vars familjer idag helt saknar en stadig bostad och tvingas byta skola med jämna mellanrum. Uthyrning av kommunalt ägda bostäder hade sparat miljoner kronor och miljoner tårar.

2. Nej, kommunen ska inte börja ge försörjningsstöd till personer som har fått avslag på sin asylansökan. De ska lämna landet och det är en fråga för staten att verkställa det. Är det fråga om nödbistånd till barn får personalen göra sin professionella bedömning i varje fall.

3. Vi kan tänka oss ökade krav på socialbidragstagare men det beror givetvis på vilka krav ni föreslår och om de följer aktuell lagstiftning.

Nu vill jag ha svar på min fråga: Kommer ni samarbeta med SD i Falkenberg efter valet?

Per Svensson, kommunrådskandidat (S)

Läs hela inlägget »

Det finns mycket att säga om att Moderaterna inte kan ge ett klart besked om de vill bjuda in Sverigedemokraterna till samtal om migrationspolitiken i Sverige eller inte.
Sverigedemokraterna har sen förra valet etablerat sig som ett högerparti som är positiva till obegränsad vinstjakt i välfärd och som prioriterar skattesänkningar för de rikaste framför satsningar på ett tryggare samhälle där alla får chansen. Skillnaderna mellan Sverigedemokraterna och Moderaterna är med andra ord små även i andra viktiga politiska frågor.
I Falkenbergs kommun finns SD med i Fullmäktige sen 2006. Tyvärr är det bara att konstatera att partiet efter 12 år i fullmäktige fortfarande inte lyckats presentera ett trovärdigt budgetförslag, att minst en av deras stolar i fullmäktige alltid står tom och att de ofta låter mycket men nästan alltid röstar på Centerns och Moderaternas förslag. Sverigedemokraterna är kort sagt ett borgerligt parti även i Falkenberg.
Jag respekterar att Sverigedemokraterna och Moderaterna vill bedriva kall högerpolitik både nationellt och i vår kommun, det är deras demokratiska rättighet. Väljarna i vår kommun förtjänar dock ett besked. Vill Moderaterna samarbeta med SD i Falkenberg också?
Per Svensson, kommunrådskandidat (S)

Läs hela inlägget »

I en insändare frågar sig signaturen Mona P vilka partier som vill införa fria bussresor för pensionärer i Falkenbergs kommun. Vi socialdemokrater kommer att införa fria bussresor för seniorer över 75 år om vi får förtroendet att leda kommunen. Vi går till och med så långt att vi lovar att införa det 2019.

Varför? Därför att även de med mindre plånbok ska kunna transportera sig, därför att det är bra för miljön, därför att det hjälper seniorer att komma ut och träffa vänner och röra på sig. Slutligen är det ett bra sätt att hålla ihop en kommun med långa avstånd och minska klyftan mellan stad och landsbygd.
Blir det framgångsrikt för gruppen över 75 år kan vi tänka oss att även erbjuda det för yngre seniorer så småningom.
 
Per Svensson, kommunrådskandidat (S)

Läs hela inlägget »