Senaste debattinläggen

2018 > 04

När vi Socialdemokrater i Socialnämnden föreslog ”Att uppdra förvaltningen att ta fram en plan för återtagandet av Frösundas verksamheter” så var det både seriöst och ansvarsfullt.

Vi är tydliga i vår politik och skulle föreslagit detta oavsett tillfällig majoritet. Vi är förtroendevalda och skyldiga våra väljare att aktivt påverka inom vårt område.

Vi har en annan syn på uppföljningsrapporten av Frösundas verksamheter än vad Alliansen+ har och mot den bakgrunden tycker vi att det är i högsta grad angeläget att ta fram en handlingsplan för ett eventuellt återtagande.

Sundbyberg, Sollentuna, Linköping och Sala är några kommuner som valt att säga upp avtal med Frösunda på grund av. bristande kvalitet.

Naturligtvis ska det finnas en plan färdig om vi upplever en risk för att våra brukare och medborgare på våra grupp- och serviceboenden inte får den omsorg de har rätt till.

Socialdemokraternas Socialnämndsgrupp
Kerstin Rosell (S)
Ulla Lindén (S)
Gunnar Andersson (S)
Irhan Kasic (S)
Thomas Fagenheim (S)
Marcus Dufwa (S)
Andreas Engebrethsen (S)

Läs hela inlägget »
Vi är redo att ta över.
Vi är redo att ta över.

Insändare i Hallands nyheter 11 april
På papperskorgar i centrum och på sociala medier basunerar Moderaterna ut att de står för ”Nytt ledarskap för Falkenberg.” Vi socialdemokrater uppskattar att ni är självkritiska men att ni helt skulle ge upp och driva kampanj för Socialdemokraterna hade vi inte väntat oss.

Moderaterna har varit en del av den styrande majoriteten i Falkenbergs kommun sen 1998. De har alltså under 20 år haft ordförandeposter i flera nämnder och bolag och haft representanter i alla tänkbara sammanhang. De har fullt ansvar för att t.ex. var femte niondeklassare inte klarar grundskolan, privatiseringskaoset i handikappomsorgen och klyftorna mellan olika delar av kommunen med totalt 7.2 procent arbetslöshet.

Vi socialdemokrater är redo att leda en ny majoritet i kommunen. Vi lovar ett nytt ledarskap på riktigt och kommer att prioritera skolan, omsorgen och ökad integration där alla som kan jobba ska jobba. Det är viktigare än orealistiskt valfläsk om kommunala skattesänkningar.

Per Svensson, Oppositionsråd (S)

Läs hela inlägget »