Senaste debattinläggen

2018

Per Svensson
Per Svensson

Tidningen Lands webbsida 31 juli
Alla kommuner och landsting borde ställa krav på MRSA-fritt kött för att rädda svensk livsmedelsproduktion med djurhållning i världsklass. Vi har gjort det i Falkenberg i fyra år och 96 procent av vårt kött är nu från svenska bönder.

 
Som kommunråd i en av landets djurtätaste kommuner vet jag vilket enormt arbete det ligger bakom ett kilo svenskt kött av hög kvalitet. Jag vet också betydelsen av svensk livsmedelsproduktion för landsbygden, jobben och det öppna landskap som de flesta säkert njutit av när ni besökt Halland. Allt detta är nu hotat av den värsta torkan på decennier. Svenska bönder sliter nu inte bara för att få in skörden utan för att deras djur ska överleva sommaren. Nu om någonsin behövs det starka svenska samhälle där vi hjälps åt med de största utmaningarna.
 
Det totala eldningsförbud som nu införs i stora delar av landet är helt nödvändigt men det kommer få konsekvenser för jordbruket när hushållen köper mindre kött under bästa grillsäsongen. En redan katastrofal situation för våra jordbrukare blir ännu värre när efterfrågan på kött minskar. Nu måste kommunerna och landstingen ställa upp och öka andelen svenskt kött i våra skolor, sjukhus och äldreboenden. I Falkenberg har vi efter ett socialdemokratiskt initiativ 2014 ställt krav på MRSA-fritt kött i våra upphandlingar och nu är 96 procent av kommunens kött från svenska gårdar. Detta kan alla kommuner och landsting göra.
 
2014 kom larmen om att personer i Danmark som inte varit i direktkontakt med djur dött av MRSA-bakterier. Efter det följde en lång debatt om riskerna med att äta kött producerat i länder där man tillåter preventiv medicinering. Förutom att det är fel att medicinera fullt friska djur så fanns det enligt vissa forskare en risk för spridning även vid köttkonsumtion. I det läget tog vi socialdemokrater i Falkenbergs kommun initiativ till att kräva intyg på MRSA-fritt kött av kommunens leverantörer. Vi har nu gjort detta med stor framgång i fyra år.
 
Kommunerna och landstingen serverar väldigt många portioner varje dag. Genom att kräva MRSA-fritt kött kan vi inte bara ge barn, äldre och sjuka bättre kött med mindre risker utan också göra en stor insats för svenska bönder i den nationella livsmedelskris som står framför oss.
 
Sveriges livsmedelsproduktion håller högsta kvalitet och behöver öka i en tid av allt större internationell oro. Efter sommarens missväxt ser det oerhört svårt ut att nå det målet. Det är tid för kommunerna och landstingen att ta ett större ansvar för att få ett svenskt jordbruk som kan mätta en större andel av befolkningen. Svenskt jordbruk är en framtidsbransch som just nu behöver hela samhällets stöd, nu uppmanar jag fler kommuner och landsting att följa Falkenbergs exempel.
 
Per Svensson (S), Oppositionsråd Falkenbergs kommun

Läs hela inlägget »

HN 25 juli, svar till Sven-Olof Lundin (C)

Jag vill ha en skola där arbetarens och direktörens barn sitter i samma klassrum och har samma chans att bli vad som helst. Centern i Falkenberg sviker både barnen på landsbygden och barn till föräldrar med vanliga jobb.

Nej, Sven-Olof Lundin, jag ägnar mig inte åt desinformation om er politik för våra landsbygdsskolor. För knappt två år sen lade Centerpartiet efter mycket betänketid ett förslag i nämnden om att skolorna i Okome, Årstad, Fagered och Älvsered delvis skulle avvecklas och att det skulle införas en norm på minst femton barn per årskurs för F-6 skolor. Vem i dessa bygder kan ha glömt det sveket?

Förslaget om minst 15 barn per årskull skulle även hota skolan i Ätran under nästa mandatperiod enligt elevprognosen. Det är sanningen och ingen desinformation. Jag har läst Centerns lokala valprogram för nästa mandatperiod. I det ges det inget besked om landsbygdsskolornas framtid. Jag tycker att varje väljare öster om E6:an ska fråga sig varför!

Till själva ämnet. Vi i S ser klyftorna mellan olika grundskolor som ett av kommunens största problem. Jag tänkte åskådliggöra problemen med lite siffror (2017 års resultat) så förstår iallafall läsarna problemet.

På kommunala Montessoriskolan och privata Vesterhavsskolan lyckas varenda elev nå gymnasiet, det kan delvis förklaras av att föräldrarna där har starkast socioekonomi vilket vi vet är den viktigaste faktorn för att lyckas i svensk skola. På Skogstorpsskolan är det däremot så mycket som 40 procent av eleverna som inte når gymnasiet, på Söderskolan, Tångaskolan och Tullbroskolan misslyckas mellan 20-30 procent och på Apelskolan är det 10 procent. Totalt sett så misslyckas mer än var femte niondeklassare med att nå gymnasiet i kommunen. Det är uppseendeväckande att Centern är nöjda med detta resultat.

Jag är socialdemokrat eftersom att vi står för den samhällsmodell som ger flest personer chansen till ett bra liv. Ett av de viktigaste fundamenten i det samhället är en skola där alla barn kan lyckas oavsett bakgrund. Det är dags att återuppbygga den skola där direktörens och arbetarens barn satt bredvid varandra i klassrummet och hade samma möjlighet att bli precis vad som helst i livet. För att lyckas med detta måste vi i Falkenbergs kommun bl.a. se över skolornas upptagningsområden och ta krafttag för ökad trygghet, ordning och kvalitet i alla skolor.

När C helt blundar för problemen på en del av våra skolor och istället spär på skillnaderna mellan skolor med uppstart av ytterligare en privatskola sviker de inte bara barnen på skolorna med tuffast förutsättningar utan i förlängningen även landsbygden. För alla vet ju att privatskoleföretagen aldrig kommer öppna en skola i Ätran, Heberg eller Älvsered. Där får tvärtom landsbygdens barn betala priset för den nyliberala skolpolitik som Centern förälskat sig i vid Stureplan.

Per Svensson, kommunrådskandidat (S)

Läs hela inlägget »


Detta är lite av ett test. Klarar Sverigedemokraterna diskutera en enda politisk fråga utan att svartmåla vårt land och skylla det negativa som finns på invandringen?

I Sverigedemokraternas budgetförslag till riksdagen i höstas föreslog de att minska de generella statsbidragen till kommunerna med 36 miljarder 2019 jämfört med regeringens budget (SDs höstbudget 2018 sid 111). Utifrån en enkel överslagsräkning jämnt fördelad utifrån folkmängd skulle det innebära 150-160 miljoner mindre till Falkenbergs kommun redan nästa år.

Med en sådan rikspolitik har SD ett ansvar att förklara hur det ska fungera ute i kommunerna. Därför ställer jag två frågor till SD i Falkenberg:

Vilka nedskärningar ska ni göra i förskolan, skolan och äldreomsorgen för att få pengarna att räcka i vår kommun?
Hur mycket kommer ni höja kommunalskatten om er riksdagsbudget blir verklighet?

Väljarna förtjänar ett seriöst svar, för ni är väl ett seriöst parti?

Per Svensson, kommunrådskandidat (S)

Läs hela inlägget »

Vi socialdemokrater i Falkenberg går till val med en förbättrad skola och omsorg som vår viktigaste fråga. Vi älskar vinster i välfärden! De vinster och det värde som uppstår när alla barn oavsett bakgrund kan utbilda sig till precis vad som helst och när vi alla kan få god omsorg på ålderns höst.
 
För Moderaterna och Sverigedemokraterna så är vinster i välfärden tyvärr något annat. Istället för att alla våra skattepengar ska gå till skolbarn, patienter och äldre med hemtjänst så är deras vinster i välfärden de ekonomiska vinster som privata aktiebolags styrelser och ägare kräver av företaget. Vinstintresse är överordnat allt annat i ett aktiebolag, då spelar det ingen roll om ”Lisa” behöver extra stöd med matten av en speciallärare eller om ”Greta” behöver extra tid för att duscha i hemtjänsten. 
 
Vi socialdemokrater kommer aldrig acceptera att aktiebolags vinstkrav går före människors behov av skola och omsorg. Vinsterna måste därför regleras så att våra skattepengar i första hand går till det de är avsedda förr. Vi betalar ju skatt för att pengarna ska göra nytta i skolan och omsorgen, inte för att de ska hamna på någon riskkapitalists konto utomlands.
 
Sverigedemokraterna och de andra högerpartierna behöver vakna och se sambandet mellan t.ex. usla personalvillkor i handikappomsorgen i Falkenberg och vinstintresset hos vissa företag som utför verksamheten.
 
Per Svensson, kommunrådskandidat (S)

Läs hela inlägget »

Svar på Filip Bertilssons (M) insändare 19/5
Vi socialdemokrater vill minska klyftorna och segregationen som ni moderater skapat i Falkenbergs kommun. Efter 20 år med Moderater i majoriteten är den öppna arbetslösheten bland utrikes födda högst i Halland med 13 procent. Moderaterna borde ta ansvar för sitt eget misslyckande istället för att hetsa mot flyktingar som flytt 100-tals mil från krig, svält och annat djävulskap.

Arbetslöshet är grunden till klassklyftor och segregering. Alla som kan jobba ska jobba och därför ska kommunen när vi tar över erbjuda alla arbetsdugliga med socialbidrag tidsbegränsade jobb där de får ett enklare jobb kombinerat med utbildning istället för att gå hemma. Modellen finns redan i kommunen och är en vinstaffär. Utöka den rejält!

Vi ser också alldeles för stora skillnader mellan barns skolresultat i Falkenberg. Vi vill satsa på trygghet och kvalitet i alla skolor, särskilt de som har tuffast utmaningar. Moderaternas klassamhälle ska ut ur våra skolor, varenda barn ska kunna lyckas oavsett föräldrars utbildning eller inkomst.

Nu till svaren på Bertilssons frågor.

1. Nej vi kommer inte att köpa in villor och bostadsrätter till gruppen nyanlända. Däremot så måste vi hitta en billigare och bättre lösning för de 20-30 barn vars familjer idag helt saknar en stadig bostad och tvingas byta skola med jämna mellanrum. Uthyrning av kommunalt ägda bostäder hade sparat miljoner kronor och miljoner tårar.

2. Nej, kommunen ska inte börja ge försörjningsstöd till personer som har fått avslag på sin asylansökan. De ska lämna landet och det är en fråga för staten att verkställa det. Är det fråga om nödbistånd till barn får personalen göra sin professionella bedömning i varje fall.

3. Vi kan tänka oss ökade krav på socialbidragstagare men det beror givetvis på vilka krav ni föreslår och om de följer aktuell lagstiftning.

Nu vill jag ha svar på min fråga: Kommer ni samarbeta med SD i Falkenberg efter valet?

Per Svensson, kommunrådskandidat (S)

Läs hela inlägget »

Det finns mycket att säga om att Moderaterna inte kan ge ett klart besked om de vill bjuda in Sverigedemokraterna till samtal om migrationspolitiken i Sverige eller inte.
Sverigedemokraterna har sen förra valet etablerat sig som ett högerparti som är positiva till obegränsad vinstjakt i välfärd och som prioriterar skattesänkningar för de rikaste framför satsningar på ett tryggare samhälle där alla får chansen. Skillnaderna mellan Sverigedemokraterna och Moderaterna är med andra ord små även i andra viktiga politiska frågor.
I Falkenbergs kommun finns SD med i Fullmäktige sen 2006. Tyvärr är det bara att konstatera att partiet efter 12 år i fullmäktige fortfarande inte lyckats presentera ett trovärdigt budgetförslag, att minst en av deras stolar i fullmäktige alltid står tom och att de ofta låter mycket men nästan alltid röstar på Centerns och Moderaternas förslag. Sverigedemokraterna är kort sagt ett borgerligt parti även i Falkenberg.
Jag respekterar att Sverigedemokraterna och Moderaterna vill bedriva kall högerpolitik både nationellt och i vår kommun, det är deras demokratiska rättighet. Väljarna i vår kommun förtjänar dock ett besked. Vill Moderaterna samarbeta med SD i Falkenberg också?
Per Svensson, kommunrådskandidat (S)

Läs hela inlägget »

I en insändare frågar sig signaturen Mona P vilka partier som vill införa fria bussresor för pensionärer i Falkenbergs kommun. Vi socialdemokrater kommer att införa fria bussresor för seniorer över 75 år om vi får förtroendet att leda kommunen. Vi går till och med så långt att vi lovar att införa det 2019.

Varför? Därför att även de med mindre plånbok ska kunna transportera sig, därför att det är bra för miljön, därför att det hjälper seniorer att komma ut och träffa vänner och röra på sig. Slutligen är det ett bra sätt att hålla ihop en kommun med långa avstånd och minska klyftan mellan stad och landsbygd.
Blir det framgångsrikt för gruppen över 75 år kan vi tänka oss att även erbjuda det för yngre seniorer så småningom.
 
Per Svensson, kommunrådskandidat (S)

Läs hela inlägget »

När vi Socialdemokrater i Socialnämnden föreslog ”Att uppdra förvaltningen att ta fram en plan för återtagandet av Frösundas verksamheter” så var det både seriöst och ansvarsfullt.

Vi är tydliga i vår politik och skulle föreslagit detta oavsett tillfällig majoritet. Vi är förtroendevalda och skyldiga våra väljare att aktivt påverka inom vårt område.

Vi har en annan syn på uppföljningsrapporten av Frösundas verksamheter än vad Alliansen+ har och mot den bakgrunden tycker vi att det är i högsta grad angeläget att ta fram en handlingsplan för ett eventuellt återtagande.

Sundbyberg, Sollentuna, Linköping och Sala är några kommuner som valt att säga upp avtal med Frösunda på grund av. bristande kvalitet.

Naturligtvis ska det finnas en plan färdig om vi upplever en risk för att våra brukare och medborgare på våra grupp- och serviceboenden inte får den omsorg de har rätt till.

Socialdemokraternas Socialnämndsgrupp
Kerstin Rosell (S)
Ulla Lindén (S)
Gunnar Andersson (S)
Irhan Kasic (S)
Thomas Fagenheim (S)
Marcus Dufwa (S)
Andreas Engebrethsen (S)

Läs hela inlägget »
Vi är redo att ta över.
Vi är redo att ta över.

Insändare i Hallands nyheter 11 april
På papperskorgar i centrum och på sociala medier basunerar Moderaterna ut att de står för ”Nytt ledarskap för Falkenberg.” Vi socialdemokrater uppskattar att ni är självkritiska men att ni helt skulle ge upp och driva kampanj för Socialdemokraterna hade vi inte väntat oss.

Moderaterna har varit en del av den styrande majoriteten i Falkenbergs kommun sen 1998. De har alltså under 20 år haft ordförandeposter i flera nämnder och bolag och haft representanter i alla tänkbara sammanhang. De har fullt ansvar för att t.ex. var femte niondeklassare inte klarar grundskolan, privatiseringskaoset i handikappomsorgen och klyftorna mellan olika delar av kommunen med totalt 7.2 procent arbetslöshet.

Vi socialdemokrater är redo att leda en ny majoritet i kommunen. Vi lovar ett nytt ledarskap på riktigt och kommer att prioritera skolan, omsorgen och ökad integration där alla som kan jobba ska jobba. Det är viktigare än orealistiskt valfläsk om kommunala skattesänkningar.

Per Svensson, Oppositionsråd (S)

Läs hela inlägget »

Debattartikel i HN 12 december

Efter 19 år med en centerledd majoritet klarar var femte elev inte grundskolan i Falkenbergs kommun. Skillnaderna mellan grundskolorna är större än på mycket länge. På skolan med lägst andel behöriga klarar 60 procent kraven för gymnasiet, på de två bästa skolorna klarar alla elever kraven. För oss socialdemokrater är jämlikhet d.v.s. att alla ska få en god chans att lyckas i livet det absolut viktigaste målet. Därför kommer skapandet av en jämlik skola vara prioriterat om vi får förtroendet att leda kommunen efter valet nästa år.

En skola med goda elevresultat är den privata Vesterhavsskolan. Trots att andelen behöriga lärare endast är runt 60 procent enligt Skolverket lyckas varenda elev klara gymnasiebehörighet. Förklaringen ligger säkert i ett gott arbete men också i elevernas bakgrund. Vesterhavsskolan tillhör enligt statistiken de skolor i kommunen som har klart lägst socioekonomiskt index. Det finns ett bevisat samband mellan föräldrars utbildningsnivå och barns skolresultat och det kan förklara varför de två högstadieskolor som har klart lägst socioekonomiskt index lyckas bäst. Privata Vesterhavsskolan och kommunala Montessoriskolan har helt enkelt överlägset bäst förutsättningar att lyckas.

Det är enkelt att prata om att ”Alla ska lyckas”. Problemet är att det bara varit just en vision trots att det är själva grunden i skollagen. Vi socialdemokrater vill gå från vackra ord till att agera. Med ett antal åtgärder kan vi under nästa mandatperiod förbättra förutsättningarna för elever och lärare på alla skolor i kommunen: 

1. Göra en rejäl översyn av grundskolornas upptagningsområden så att vi får en mer jämn socioekonomisk fördelning av eleverna.

2. Med hjälp av regeringens storsatsning på likvärdig skola fördela betydligt mer resurser till skolorna med tuffast förutsättningar.

3. Satsa pengar på att utöka antalet kuratorer och annan elevhälsopersonal för att tidigare kunna ge barn med psykisk ohälsa och sociala problem hjälp.

4. Nolltolerans mot skolkning, mobbning och kränkningar i samarbete med föräldrarna. Vi vill anställa skolvärdar som avlastar lärarna i detta arbete. Det finns många typer av stöd att få från Arbetsförmedlingen för att anställa arbetslösa personer till detta.

5. Ta kontrollen över innehållet i elevernas läsplattor och laptops. Det är helt oacceptabelt att de används för att kränka andra eller för att spela datorspel under skoldagen.

6. Utvärdera satsningen på en dator/läsplatta till varje elev och vara beredda att prioritera om för att använda pengarna på ett mer effektivt sätt.

7. På alla sätt minimera lärares och rektorers administrationsbörda. De ska lägga så mycket kraft som möjligt på elevernas kunskapsutveckling.

I Falkenbergs kommun ska alla skolor vara bra skolor och det är vårt konkreta mål att det inte ska finnas någon anledning för en familj att välja en privat grundskola framför en kommunal. Vi vill utmana Vesterhavsskolan och göra det möjligt för vartenda barn att nå sin fulla potential.

Per Svensson, Oppositionsråd (S)

Peter Dygården, 2:e vice ordförande Barn och utbildningsnämnden (S)
 

Läs hela inlägget »

Hallands nyheter 2 januari

Falkenberg. Efter 19 år med centerledd majoritet är nu Falkenberg en kommun där all personlig assistans, handikappomsorg, samt grupp/service-boende helt består av privata utförare.

Vi socialdemokrater tycker att invånare i Falkenberg ska ha möjlighet att välja kommunala alternativ i handikappomsorgen. Den möjligheten finns inte i Falkenbergs kommun. Våra invånare har alltså en mindre valfrihet än invånarna i grannkommunerna. När en privat utförare i höstas valde att lämna som utförare för personlig assistans ville vi socialdemokrater i socialnämnden att kommunen skulle planera för att på sikt utföra assistans i egen regi. Tyvärr fick vi inget stöd alls för detta från den borgliga majoriteten i nämnden. Än värre var att vi inte heller fick stöd för att ställa krav på ”kollektivavtalsliknande villkor” hos det företag som ska upphandlas. Detta är en ganska kallhamrad högerpolitik även med borgerliga mått.

Vi socialdemokrater tycker att alla som arbetar i gemensamt finansierad omsorg ska ha kollektivavtalade löner och anställningsvillkor. Vi vill på detta sätt höja statusen på arbetet och få en ökad personalkontinuitet vilket är helt avgörande för kvalitén på handikappomsorgen.

Vi försäkrar att vi har gjort vad vi har kunnat göra för att Falkenbergs kommun ska ha handikappomsorg i egen regi och vara ett alternativ till all privat omsorg. Tyvärr har vi inte majoritet för detta denna mandatperiod. Något att tänka på vid valet 2018.

Socialdemokratiska gruppen i socialnämnden
Kerstin Rosell (S)
Marcus Dufwa (S)
Gunnar Andersson (S)
Ulla Lindén (S)
Thomas Fagenheim (S)
Irhan Kasic (S)
Andreas Engelbrethsen (S)

Läs hela inlägget »