loading...

Välkommen till hela kommunens framtidsparti.

Vi är Socialdemokraterna i Falkenbergs kommun och vi leder kommunen tillsammans med L, KD och MP. Vårt mål är att skapa ett mer rättvist, hållbart och jämlikt samhälle där alla får chansen att lyckas oavsett inkomst, adress eller bakgrund.
 

Nyheter

2019 > 03

Patrik T Nilsson
Patrik T Nilsson

Den 20 mars höll Arbetarekommunen årsmöte i Folkets hus med drygt 50 medlemmar närvarande. På mötet valdes Patrik T Nilsson till ny ordförande. Den nya styrelsens sammansättning kan du se här.

Läs hela inlägget »

Välkomna på årsmöte i Arbetarekommunen den 20 mars kl 18.30 i Folkets hus.
På mötet kommer Kerstin Rosell och Andreas Engebrethsen berätta om framtida driftsformer för äldre- och handikappboendena i kommunen.

Vi ska också besluta om sedvanliga årsmötesärenden inklusive val av ny ordförande och beslut om budget 2019.

Vi vill att du anmäler ditt deltagande till falkenberg.sap@telia.com så att vi kan beräkna hur mycket fika vi ska köpa.

Valberedningens förslag till de olika valen finns tillgängligt from. den 15 mars. Kontakta valberedningens sammankallande Kim Johansen via e-post för att få förslaget.

Välkomna!

/Styrelsen

Läs hela inlägget »


Vår kommunpolitik