loading...

Välkommen till hela kommunens framtidsparti!

Vi är Socialdemokraterna i Falkenbergs kommun och vi leder kommunen tillsammans med L, KD och MP. Vårt mål är att skapa ett mer rättvist, hållbart och jämlikt samhälle där alla får chansen att lyckas oavsett inkomst, adress eller bakgrund.
 

Nyheter

2018 > 12

På onsdagskvällen valde Socialdemokraterna i Falkenberg på ett medlemsmöte personer till förtroendeuppdrag i kommunen. 

Följande personer valdes till ordförandeuppdrag och andra ledande uppdrag:

Kommunstyrelsens ordförande: Per Svensson
Ordförande Barn och utbildningsnämnden: Peter Dygården
Ordförande Socialnämnden: Kerstin Rosell
Ordförande Servicenämnden: Mikael Svensson
Ordförande Bygglovsnämnden: Yvonne Nilsson
Ordförande Miljö och hälsoskyddsnämnden: Bengt Hackberg
Ordförande Fabo: Christina Johansson
Ordförande Feab: Björn Jönsson
Ordförande Räddningstjänst väst: Rebecka Kristensson 


Ksau ordinarie ledamöter:
Per Svensson 
Rebecka Kristensson (vice KSO)
Marcelle Farjallah


Ordförande Hållbarhetsutskott: Marcelle Farjallah 
Ordförande Näringsliv och arbetsmarknadsutskott, Stadshus AB och Destinationsbolaget: Per Svensson


Vice ordförande BUN: Gabriella Geertinger
Vice ordförande Socialnämnden: Andreas Engebrethsen
Vice ordförande Kultur-, fritid- och tekniknämnd: Dahn Persson


Hela listan på samtliga fördelade uppdrag kan fås från vår expedition eller Arbetarekommunens ordförande Marcelle Farjallah.


Kommentarer:

Marcelle Farjallah: ”Nu har vi valt våra förtroendevalda för nästa mandatperiod och det är naturligtvis lite speciellt att göra det när vi ska leda kommunen för första gången på 20 år. Vi har satt samman ett starkt lag där vi tillsammans ska arbeta stenhårt för att förbättra välfärden och göra kommunen mer jämlik tillsammans i Framtid Falkenberg.”


Per Svensson:
”Jag är så klart hedrad över att få förtroendet att leda kommunstyrelsen. Jag är också glad över att få hjälp av en sådan kompetent grupp ordföranden med en bra blandning av rutin, nyfikenhet och ledarerfarenhet. Tillsammans med våra samarbetspartier i Framtid Falkenberg ska vi göra allt vi kan för att göra vår kommun till en bättre plats att leva i för fler.”


Peter Dygården: ” Jag är mycket glad över förtroendet och ser fram emot att ta tag i de stora utmaningar som finns i kommunen för att lyfta skolresultaten och skapa en mer jämlik kunskapsskola där alla kan lyckas.” 


Christina Johansson: ” Jag Är stolt och glad för förtroendet naturligtvis men också medveten om de stora utmaningar som Fabo står inför med stora renoveringsbehov och samtidigt en alldeles för lång bostadskö. Vi socialdemokrater kommer prioritera allmännyttan och ser de stora behoven av hyresrätter för framförallt unga vuxna och äldre.”

Kontaktuppgifter: Det finns mobilnummer till de flesta av de valda på kommunens hemsida. Vid problem kontakta Per Svensson eller vår expedition på 0346-12410.

Läs hela inlägget »


Vår kommunpolitik