loading...

Välkommen till hela kommunens framtidsparti!

Vi är Socialdemokraterna i Falkenbergs kommun och vi leder kommunen tillsammans med L, KD och MP. Vårt mål är att skapa ett mer rättvist, hållbart och jämlikt samhälle där alla får chansen att lyckas oavsett inkomst, adress eller bakgrund.
 

Nyheter

2018

På onsdagskvällen valde Socialdemokraterna i Falkenberg på ett medlemsmöte personer till förtroendeuppdrag i kommunen. 

Följande personer valdes till ordförandeuppdrag och andra ledande uppdrag:

Kommunstyrelsens ordförande: Per Svensson
Ordförande Barn och utbildningsnämnden: Peter Dygården
Ordförande Socialnämnden: Kerstin Rosell
Ordförande Servicenämnden: Mikael Svensson
Ordförande Bygglovsnämnden: Yvonne Nilsson
Ordförande Miljö och hälsoskyddsnämnden: Bengt Hackberg
Ordförande Fabo: Christina Johansson
Ordförande Feab: Björn Jönsson
Ordförande Räddningstjänst väst: Rebecka Kristensson 


Ksau ordinarie ledamöter:
Per Svensson 
Rebecka Kristensson (vice KSO)
Marcelle Farjallah


Ordförande Hållbarhetsutskott: Marcelle Farjallah 
Ordförande Näringsliv och arbetsmarknadsutskott, Stadshus AB och Destinationsbolaget: Per Svensson


Vice ordförande BUN: Gabriella Geertinger
Vice ordförande Socialnämnden: Andreas Engebrethsen
Vice ordförande Kultur-, fritid- och tekniknämnd: Dahn Persson


Hela listan på samtliga fördelade uppdrag kan fås från vår expedition eller Arbetarekommunens ordförande Marcelle Farjallah.


Kommentarer:

Marcelle Farjallah: ”Nu har vi valt våra förtroendevalda för nästa mandatperiod och det är naturligtvis lite speciellt att göra det när vi ska leda kommunen för första gången på 20 år. Vi har satt samman ett starkt lag där vi tillsammans ska arbeta stenhårt för att förbättra välfärden och göra kommunen mer jämlik tillsammans i Framtid Falkenberg.”


Per Svensson:
”Jag är så klart hedrad över att få förtroendet att leda kommunstyrelsen. Jag är också glad över att få hjälp av en sådan kompetent grupp ordföranden med en bra blandning av rutin, nyfikenhet och ledarerfarenhet. Tillsammans med våra samarbetspartier i Framtid Falkenberg ska vi göra allt vi kan för att göra vår kommun till en bättre plats att leva i för fler.”


Peter Dygården: ” Jag är mycket glad över förtroendet och ser fram emot att ta tag i de stora utmaningar som finns i kommunen för att lyfta skolresultaten och skapa en mer jämlik kunskapsskola där alla kan lyckas.” 


Christina Johansson: ” Jag Är stolt och glad för förtroendet naturligtvis men också medveten om de stora utmaningar som Fabo står inför med stora renoveringsbehov och samtidigt en alldeles för lång bostadskö. Vi socialdemokrater kommer prioritera allmännyttan och ser de stora behoven av hyresrätter för framförallt unga vuxna och äldre.”

Kontaktuppgifter: Det finns mobilnummer till de flesta av de valda på kommunens hemsida. Vid problem kontakta Per Svensson eller vår expedition på 0346-12410.

Läs hela inlägget »

Välkommen på medlemsmöte i Folkets hus den 5 december kl. 18.30. På mötet ska personer till fötroendeuppdrag i kommunen väljas. Valberedningens förslag kommer finnas tillgängligt på expeditionen cirka en vecka innan mötet. Mer information om det kommer via våra vanliga informationsvägar.

Läs hela inlägget »

Välkommen på medlemsmöte. Anmäl deltagande till expen senast söndag kl. 12.

Förslag på dagordning medlemsmötet måndag 21/5.
Plats: Blå Salen
Tid: 18.30
 
1. Mötets öppnande.
2. Godkännande av dagordning.
3. Val av mötes sekreterare.
4. Val av justerare.
5. Dagens inbjudna gäst: Sebastian Ghafari 1.a ombudsman från Partidistriktets expedition
- Dörrknackningens betydelse med tipps och trix.
6. Valrörelse
- Upplägg och datum.
7. Rapporter
- 1 maj
- Valrörelsens aktiviteter så här långt
8. Övriga frågor
9. Nästa medlemsmöte
10. Mötets avslutning

Läs hela inlägget »

På 1 maj kom vårt andra vallöfte som ska genomföras 2019. Vi vill ta bort förskoleavgiften i juli och ge alla barnfamiljer en rikare sommar.

Vi vet att småbarnsåren är tuffa för många på många sätt. Inte minst ekonomiskt. Därför är det fel att semesterpengar ska gå till förskoleavgift när barnen inte är i förskolan.

För en tvåbarnsfamilj handlar det om 1500-2000 kr extra som de kan hitta på något kul tillsammans för.

Vår kommunrådskandidat Per Svensson är nöjd: "Ett bra förslag som gynnar arbetarfamiljer och ensamstående föräldrar. De har lägst marginaler och behöver de här pengarna extra mycket. I vår kommun ska alla barn ha möjlighet till en bra sommar."  

Läs hela inlägget »

Kl. 1300 Rådhustorget, Demonstrationståg kl 1330.

Hoppborgar, popcorn, ballonger, kaffeservering och irländsk musik med the Shanahans.
I år demonstrerar vi för framtidstro och trygghet.  

Program på scen: 
Presentation av nytt vallöfte för barnfamiljer i vår kommun.
Panelsamtal: Hur skapar vi bättre integration och fler jobb i hela kommunen?
Panelsamtal: Bra sjukvård och omsorg för alla, även i framtiden?
Panelsamtal: Hur blir Falkenberg den bästa kommunen att växa upp i?
Intervju med Per Svensson: Hur kan Socialdemokraterna göra skillnad för vanligt folk i hela kommunen?
Intervju med Hans Hoff: Varför ska vanligt folk rösta på Socialdemokraterna i riksdagsvalet?
 
 
Välkomna!

LO-facken och Socialdemokraterna i Falkenberg.
 

Läs hela inlägget »

På kommunstyrelsens sammanträde igår lade vi socialdemokrater fram vårt förslag på planeringsförutsättningar inför budgetarbetet i höst. Vi fokuserar på bättre skola, bättre omsorg och integration genom jobb.

Planeringsförutsättningar inför budget 2019-2021

Förslag till beslut i Kommunstyrelsen och Kommunfullmäktige

1. Godkänna Socialdemokraternas förslag till planeringsförutsättningar 2019-2021

2. Ge Kommunstyrelsen i uppdrag att i samarbete med berörda nämnder ta fram åtgärder för ökad jämlikhet med särskilt fokus på att minska antalet barnfamiljer i ekonomisk utsatthet.[1]

3. Ge kommunstyrelsen i uppdrag att ta fram ett förslag på sommarjobbsgaranti där alla som har fyllt 19 år ska ha haft möjlighet till sommarjobb i företag eller i kommunen vid minst ett tillfälle.

4. Ge Kommunstyrelsen i uppdrag att i samarbete med Arbetsförmedlingen ta fram förslag på tidiga och mer långsiktiga insatser för att väsentligt minska arbetslösheten i kommunen.

5. Ge Kommunchef i uppdrag att ta fram en strategi för förbättrad folkhälsa med särskilt fokus på våra yngsta och äldsta invånare.

6. Ge kommunchef i uppdrag att ta fram förslag på hur kommunkoncernen kan använda ny teknik/ digitalisering för att minska kostnaderna för administration och overheadorganisation. 

7. Ge Barn och utbildningsnämnden och Socialnämnden i uppdrag att i samverkan med regionen förbereda uppstart av en familjecentral i centrala Falkenberg och en i Ullared.

8. Ge Barn- och utbildningsnämnden i uppdrag att ta fram konkreta åtgärder för att öka likvärdighet, trygghet och studiero i grundskolan.

9. Ge barn- och utbildningsnämnden i uppdrag att redovisa en utvärdering av kostnader för ”en till en projektet” och dess effekter på måluppfyllelsen efter införandet.

10. Ge socialnämnden i uppdrag att redovisa förslag på hur personaltätheten i äldreomsorgen kan öka för att förbättra kvalitén för brukarna och arbetsmiljön för personalen.

11. Ge socialnämnden i uppdrag att utveckla vårdkedjan för barn och unga samt tillsammans med barn- och utbildningsnämnden utreda hur vi kan skapa förutsättningar för tidiga, samordnade insatser kring barn och unga, vars hälsa och utveckling riskerar att påverkas negativt.  Utredningen ska omfatta interna och externa parter samt mynna ut i ett förslag till en strategi för att möta ovan nämnda målgrupp. 

12. Ge socialnämnden i uppdrag att tillsammans med Barn- och utbildningsnämnden ta fram förslag på hur det går att utveckla de tidiga insatserna för barn och unga med missbruksproblematik så att insatserna blir mer tillgängliga och bättre matchar behoven.

13. Ge tekniska nämnden i uppdrag att ta fram förslag på en ökad satsning på gatudrift och underhåll med fokus på trafiksäkerhet och attraktiv stadsmiljö.

14. Ge Falkenbergs Energi i uppdrag att ta fram förslag på ökad egen produktion av förnyelsebar el.

[1] Definitionen innebär att familjer har försörjningsstöd och/eller låg inkomststandard, Salonens definition.
 

Läs hela inlägget »
Några av alla våra kandidater på fullmäktigelistan.
Några av alla våra kandidater på fullmäktigelistan.

Vi är redo. Laget till valet är klart.

Vi vill leda Falkenbergs kommun nästa mandatperiod. Igår tog medlemmarna beslut om vår fullmäktigelista till valet. Vi är särskilt stolta över att 25 procent av de valbara är under 35 år och att listan har hela 60 namn.

Socialdemokraternas kommunfullmäktigelista 2018-2022
 1- Per Svensson, 35 år, Västra gärdet
2- Marcelle Farjallah, 56 år, Östra gärdet
3- Peter Dygården, 49 år, Östra gärdet
4- Kerstin Rosell, 63 år, Slätten
5- Bengt Hackberg, 61 år, Vinbergs kyrkby
6- Christina Johansson, 56 år, Skogstorp
7- Marcus Dufwa, 25 år, Centrum
8- Rebecka Kristensson, 33 år, Tröingeberg
9- Björn Jönsson, 42 år, Ullared
10- Yvonne Nilsson, 63 år, Arvidstorp
11- Mikael Svensson, 51 år, Slätten
12- Connie Kristensson, 66 år, Östra gärdet
13- Dahn Persson, 66 år, Tröingeberg
14- Gabriella Geertinger, 27 år, Västra gärdet
15- Mikael Salomonsgård, 55 år, Askome
16- Aida Birinxhiku, 18 år, Skrea
17- Jan Dickens, 70 år, Östra gärdet
18- Yen Gunnarsson, 58 år, Krisineslätt
19- Lars-Olof Nilsson, 50 år, Älvsered
20- Miranda Bodiroza, 18 år, Glommen
21- Thomas Fagenheim, 55 år, Hjortberg
22- Caroline Sheela Karlsson, 40 år, Västra gärdet
23- Fredrik Johansson, 46 år, Tröingeberg
24- Sara Grimpe-Wernersson, 67 år, Arvidstorp
25- Mattias Björding, 38 år, Ringesgård
26- Isabelle Leosson, 26 år, Centrum
27- Andreas Engebrethsen, 36 år, Herting
28- Åsa Norberg, 68 år, Långås
29- Thomas Johansson, 49 år, Västra gärdet
30- Eva Bengtsson, 69 år, Arvidstorp
31- Olof Torlycke, 61 år, Östra gärdet
32- Meryem Özen, 18 år, Skogstorp
33- Joseph Farjallah, 61 år, Östra gärdet
34- Maria Krantz, 48 år, Arvidstorp
35- Fatmir Muric, 25 år, Arvidstorp
36- Donjeta Mlinaku, 32 år, Arvidstorp
37- Björn Bengtsson, 70 år, Skrea strand
38- Kerstin Zander, 73 år, Centrum
39- Ulf Davidsson, 56 år, Olofsbo
40- Ulla Lindén, 67 år, Arvidstorp
41- Irhan Kasic´, 57 år, Slätten
42- Ulrika Mullen, 44 år, Vessigebro
43- Andreas Wihlborg, 39 år, Vessigebro
44- Majvor Wallin, 76 år, Älvsered
45- Ali Abbas, 21 år, Östra gärdet
46- Catharina Berghorn, 71 år, Arvidstorp
47- Andreas Lundberg, 41 år, Skogstorp
48- Isabela Nannesson, 59 år, Heberg
49- Mujeeb Qaderi, 21 år, Östra gärdet
50- Ingegerd Rönnbeck, 72 år, Stafsinge strand
51- Filip Erzmoneit , 25 år, Skrea
52- Ellinor T. Nilsson, 41 år, Vessigebro
53- Kim Johansen, 58 år, Slätten
54- Karl Gustaf Carlzon,70 år, Skogstorp
55- Lars-Gunnar Strandling Berghorn, 62 år, Arvidstorp
56- Roy Pettersson, 82 år, Skogstorp
57- Stig Bengtsson, 70 år, Tröingeberg
58- Sven-Olof Myrén, 67 år, Tröingeberg
59- Runar Kaattari, 77 år, Slöinge
60- Oscar Jogren, 27 år, Skrea strand
 
 
 

Läs hela inlägget »

Den 22 mars kl. 18.30 i Folkets hus är det dags för Årsmöte i Arbetarekommunen.

Eftersom att det är valår kommer vi utöver sedvanliga årsmötesbeslut även besluta om Framtidskontrakt för Falkenbergs kommun 2019-2022 och vår kommunfullmäktigelista till valet.

Alla medlemmar är hjärtligt välkomna och vi ser gärna att du anmäler dig till Expeditionen innan så att vi kan beräkna fika mm.

Alla förslag till beslut kommer att finnas tillgängliga för medlemmar på Expeditionen ungefär en vecka innan mötet.

Läs hela inlägget »

På måndag är det dags för medlemsmöte igen. temat för hela mötet är sociala medier. Det blir en presentation av hur vi jobbar idag och diskussioner om hur vi kan bli ännu bättre!

Välkommen!

Läs hela inlägget »

På måndag har vi medlemsmöte och alla medlemmar är hjärtligt välkomna.

Datum för övriga medlemsmöten under våren hittar du i vår kalender.

Läs hela inlägget »


Vår kommunpolitik