loading...

Välkommen till hela kommunens framtidsparti!

Vi är Socialdemokraterna i Falkenbergs kommun och vi leder kommunen tillsammans med L, KD och MP. Vårt mål är att skapa ett mer rättvist, hållbart och jämlikt samhälle där alla får chansen att lyckas oavsett inkomst, adress eller bakgrund.
 

Nyheter

2017 > 11

Måndagens medlemsmöte hålls på Falkenbergs teater "Smedjan". Det ligger på Varbergsvägen. Välkomna att träffa kvällens gäster Jan P Bordahl och maskrosteatern.

Anmäl gärna till kansliet att du kommer.

Läs hela inlägget »

Här kan du läsa allt om vårt budgetförslag 2018-2020 som vi döpt till En kommun som håller ihop. - Ökad jämlikhet och god välfärd i hela kommunen.

Läs hela inlägget »


Vi satsar sedan tidigare stort på att öka vardagscyklandet och vill nu växla upp med en satsning på ökat kollektivresande. Det ger alla större möjligheter att röra sig i kommunen oavsett inkomst, är mer ekologiskt hållbart och ökar folkhälsan(1).

Oppositionsråd Per Svensson kommenterar: ”Vi är sedan länge Hela kommunens framtidsparti och vill med den här satsningen skapa bättre förutsättningar för att hålla ihop hela kommunen, från landsbygden till stadsdelarna med tuffast förutsättningar. Att kunna förflytta sig ska inte vara en klassfråga.”

SSU Falkenbergs ordförande Meryem Özen håller med: ”Det ska inte vara socioekonomisk bakgrund som avgör om du kan fortsätta med ditt fritidsintresse eller träffa kompisar utanför ditt närområde. Detta är viktigt för att bryta segregering och något som SSU driver i hela landet.”

Kerstin Zander från socialdemokraternas pensionärsråd lyfter andra aspekter: ”Vi vill att alla ska få möjlighet att besöka Mötesplats Mölle och den fina verksamheten där. Det är också en trygghetsfråga, alla äldre vågar inte ta bilen in i staden under rusningstrafik och utelämnas från mötesplatsen på grund av det.”

Förslaget i korthet:
Fria resor för äldre
Alla personer över 75 år erbjuds fria resor under lågtrafik samt kvällstid. (vardagar kl. 9.30-14.30, kl. 18-24 samt kl. 04-24 på helger)   Kostnad 2.2 miljoner/år

Fria resor för ungdomar
Ungdomar 13-19 år erbjuds fria resor utanför skoltid. (vardagar kl. 16-04, helger samt lov)   Kostnad 4 miljoner/år (statsbidrag för fria resor på sommarlov delfinansierar med ca 1,6 miljoner)

[1] Enligt Trafikverket har kollektivresande genomgående bättre hälsa. Det förklaras med ökad fysisk aktivitet när vi tar oss till och från hållplatsen jämfört med bil.

Läs hela inlägget »


Vår kommunpolitik