loading...

Välkommen till hela kommunens framtidsparti!

Vi är Socialdemokraterna i Falkenbergs kommun och vi leder kommunen tillsammans med L, KD och MP. Vårt mål är att skapa ett mer rättvist, hållbart och jämlikt samhälle där alla får chansen att lyckas oavsett inkomst, adress eller bakgrund.
 

Nyheter

2017 > 10

Igår kväll valdes Kerstin Rosell till ny gruppledare för Socialdemokraterna i Socialnämnden i Falkenberg på vårt medlemsmöte. Formellt utses hon till 2e vice ordförande av Kommunfullmäktige ikväll. 

Kerstin har en mycket bred erfarenhet från styrelsearbete inom Handelsanställdas förbund. Hon har haft en lång rad olika uppdrag inom Handels och är tex. för närvarande arbetstagarrepresentant i Coop Sveriges styrelse.

Tillsammans med de andra socialdemokratiska ledamöterna i Socialnämnden fortsätter Kerstin nu arbetet för att stärka kvaliteten i verksamheten med bättre grundbemanning, handikappomsorg i egen regi och bättre villkor för våra anställda.

Läs hela inlägget »

Idag har Fredrik Johansson lämnat in en avsägelse för uppdraget som 2:e vice ordförande i Socialnämnden.
Fredrik Johansson har fått en förändrad arbetssituation med ett nytt jobb och har därför valt att avsäga sig uppdraget som gruppledare i Socialnämnden.
Socialdemokraterna i Falkenbergs kommun kommer därför på måndagens medlemsmöte att välja en ny gruppledare i Socialnämnden och vi offentliggör därefter vem som tar över detta viktiga uppdrag.
Val av ny 2:e vice ordförande i Socialnämnden görs på Kommunfullmäktiges sammanträde tisdag 31 oktober.
Vi är tacksamma för Fredriks insats den här mandatperioden och är glada för att han fortsätter sitt uppdrag som ledamot i Kommunfullmäktige.
Eftersom att Marcelle Farjallah, sammankallande i valberedningen, är bortrest så kan medlemmar få information om valberedningens förslag från Per Svensson. Mobil 070-3556141 eller per.svensson@pol.falkenberg.se.

Läs hela inlägget »

Förslag på dagordning för medlemsmöte 2017-10-30
1. Mötets öppnande
2. Godkännande av dagordning
3. Val av mötesordförande
4. Val av mötessekreterare
5. Val av justerare
6. Val av rösträknare
7. Fastställande av röstlängden
8. Kvällens gäst: Johan Klingborg, socialchef - ”Framtidens omsorg i Falkenberg”
9. Fika och Bikupor i dagens tema
10. Rapporter
11. Val av gruppledare i Socialnämnden
12. Övriga frågor
13. Mötets avslutning
 
V

Läs hela inlägget »
Johan Klingborg, socialchef Falkenbergs kommun
Johan Klingborg, socialchef Falkenbergs kommun

Medlemsmöte tema "En omsorg i toppklass i Falkenberg"
När: 30 oktober 2017, 18:30 – 21:00
Plats: Folkets hus
Hur kan handikapp- och äldreomsorgen i Falkenbergs kommun bli bland de bästa i Sverige? Vilka politiska prioriteringar måste vi göra när vi tar makten efter valet?
 
Socialchef Johan Klingborg är kvällens gäst och han kommer framförallt berätta om det utvecklingsarbete som har startats.

Mer info om mötet kommer när det närmar sig!

Läs hela inlägget »


Vår kommunpolitik