loading...

Välkommen till hela kommunens framtidsparti!

Vi är Socialdemokraterna i Falkenbergs kommun och vi leder kommunen tillsammans med L, KD och MP. Vårt mål är att skapa ett mer rättvist, hållbart och jämlikt samhälle där alla får chansen att lyckas oavsett inkomst, adress eller bakgrund.
 

Nyheter

2017 > 09

Kortare livslängd, sämre skolresultat, högre arbetslöshet, lägre trygghet och sämre hälsa. Allt beror på var du föds. Klassklyftorna i vår kommun blir allt tydligare. Vi accepterar inte detta!
Kick off inför valrörelsen: Ett mer jämlikt Falkenberg är möjligt!
Tid: 23 september kl. 9-16. Vi inleder med fika.
Plats: Loungen på Falcon alkoholfri arena i Falkenberg
Inbjuden föreläsare: Sara Beischer

Sara debuterade med den hyllade och uppmärksammade romanen "Jag ska egentligen inte jobba här" 2012. Hon har senare givit ut romanerna ”Det finns råttor överallt utom på Antarktis” 2013 och ”Mamma är bara lite trött”2016. Böckerna beskriver omsorgen, skolan och vår tids vardagsstress med ett tydligt klassperspektiv. Sara bor i Halmstad och arbetar som författare, föreläsare och krönikör.
Processledare under dagen: Susanne Andersson

Susanne har en gedigen erfarenhet av att arbeta i vår partiorganisation med aktiv valrörelse och som S-kvinnors förbundssekreterare är hon väl förtrogen med de politiska utmaningar vi måste möta.
Om du ännu inte anmält dig till den 23/9 så är det dags att du gör det och vi kan garantera att du inte vill missa denna dag!
Vi kommer att ta del av Sara Beischer insikter och reflektioner. Det kommer att ge oss en start för att tillsammans påbörja arbetet med att spetsa vår politik. Vår politik ska på riktigt öka jämlikheten i vårt samhälle. Vi ska ha en politik för minskade klyftor eller jämlika möjligheter i livet och vi ska gå in i en valrörelse stärkta i den övertygelsen.
Vi vill att du anmäler dig till vår expedition på telefonnummer 0346-124 10 alt. till vår mailadress:falkenberg.sap@telia.com
Var noga med att ange om du har några särskilda kostpreferenser eller allergier.

Välkommen!
Socialdemokraterna – Hela kommunens framtidsparti

Läs hela inlägget »


Vår kommunpolitik