loading...

Välkommen till Socialdemokraterna i Falkenbergs kommun.

Vår kommunpolitik delar vi in i fyra områden. Läs mer om varje område.

Debatt

There are no entries for this period.

Nyheter

2017 > 02

Marcelle farjallah har lämnat in två nya motioner till kommunfullmäktige. Den första handlar om att lekplatser behöver vara tillgängliga även för barn med funktionsnedsättning.
Den andra motionen handlar om att kommunen bör erbjud SFI även i kommunens inland. Detta för att göra det mer attraktivt för nya svenskar att bo kvar i vårt vackra inland genom att underlätta deras vardagspussel.

Läs hela inlägget »