loading...

Välkommen till hela kommunens framtidsparti!

Vi är Socialdemokraterna i Falkenbergs kommun och vi leder kommunen tillsammans med L, KD och MP. Vårt mål är att skapa ett mer rättvist, hållbart och jämlikt samhälle där alla får chansen att lyckas oavsett inkomst, adress eller bakgrund.
 

Nyheter

2017 > 02

Marcelle farjallah har lämnat in två nya motioner till kommunfullmäktige. Den första handlar om att lekplatser behöver vara tillgängliga även för barn med funktionsnedsättning.
Den andra motionen handlar om att kommunen bör erbjud SFI även i kommunens inland. Detta för att göra det mer attraktivt för nya svenskar att bo kvar i vårt vackra inland genom att underlätta deras vardagspussel.

Läs hela inlägget »


Vår kommunpolitik