loading...

Välkommen till hela kommunens framtidsparti!

Vi är Socialdemokraterna i Falkenbergs kommun och vi leder kommunen tillsammans med L, KD och MP. Vårt mål är att skapa ett mer rättvist, hållbart och jämlikt samhälle där alla får chansen att lyckas oavsett inkomst, adress eller bakgrund.
 

Nyheter

2017

Vi önskar alla medlemmar, sympatisörer och kommuninvånare en riktigt god jul och ett gott nytt år.

Expeditionen är stängd fram till trettonhelgen och under ledigheten hänvisas alla frågor till ordförande Marcelle Farjallah eller oppositionsråd Per Svensson

Läs hela inlägget »

Debattartikel i HN 12 december

Efter 19 år med en centerledd majoritet klarar var femte elev inte grundskolan i Falkenbergs kommun. Skillnaderna mellan grundskolorna är större än på mycket länge. På skolan med lägst andel behöriga klarar 60 procent kraven för gymnasiet, på de två bästa skolorna klarar alla elever kraven. För oss socialdemokrater är jämlikhet d.v.s. att alla ska få en god chans att lyckas i livet det absolut viktigaste målet. Därför kommer skapandet av en jämlik skola vara prioriterat om vi får förtroendet att leda kommunen efter valet nästa år.

En skola med goda elevresultat är den privata Vesterhavsskolan. Trots att andelen behöriga lärare endast är runt 60 procent enligt Skolverket lyckas varenda elev klara gymnasiebehörighet. Förklaringen ligger säkert i ett gott arbete men också i elevernas bakgrund. Vesterhavsskolan tillhör enligt statistiken de skolor i kommunen som har klart lägst socioekonomiskt index. Det finns ett bevisat samband mellan föräldrars utbildningsnivå och barns skolresultat och det kan förklara varför de två högstadieskolor som har klart lägst socioekonomiskt index lyckas bäst. Privata Vesterhavsskolan och kommunala Montessoriskolan har helt enkelt överlägset bäst förutsättningar att lyckas.

Det är enkelt att prata om att ”Alla ska lyckas”. Problemet är att det bara varit just en vision trots att det är själva grunden i skollagen. Vi socialdemokrater vill gå från vackra ord till att agera. Med ett antal åtgärder kan vi under nästa mandatperiod förbättra förutsättningarna för elever och lärare på alla skolor i kommunen: 

1. Göra en rejäl översyn av grundskolornas upptagningsområden så att vi får en mer jämn socioekonomisk fördelning av eleverna.

2. Med hjälp av regeringens storsatsning på likvärdig skola fördela betydligt mer resurser till skolorna med tuffast förutsättningar.

3. Satsa pengar på att utöka antalet kuratorer och annan elevhälsopersonal för att tidigare kunna ge barn med psykisk ohälsa och sociala problem hjälp.

4. Nolltolerans mot skolkning, mobbning och kränkningar i samarbete med föräldrarna. Vi vill anställa skolvärdar som avlastar lärarna i detta arbete. Det finns många typer av stöd att få från Arbetsförmedlingen för att anställa arbetslösa personer till detta.

5. Ta kontrollen över innehållet i elevernas läsplattor och laptops. Det är helt oacceptabelt att de används för att kränka andra eller för att spela datorspel under skoldagen.

6. Utvärdera satsningen på en dator/läsplatta till varje elev och vara beredda att prioritera om för att använda pengarna på ett mer effektivt sätt.

7. På alla sätt minimera lärares och rektorers administrationsbörda. De ska lägga så mycket kraft som möjligt på elevernas kunskapsutveckling.

I Falkenbergs kommun ska alla skolor vara bra skolor och det är vårt konkreta mål att det inte ska finnas någon anledning för en familj att välja en privat grundskola framför en kommunal. Vi vill utmana Vesterhavsskolan och göra det möjligt för vartenda barn att nå sin fulla potential.

Per Svensson, Oppositionsråd (S)

Peter Dygården, 2:e vice ordförande Barn och utbildningsnämnden (S)

Läs hela inlägget »

På måndag är det dags för medlemsmöte igen då vi bland annat ska slå fast våra kandidater till region- och riksdagslistan. Du kan läsa allt om mötet här.

Läs hela inlägget »

Måndagens medlemsmöte hålls på Falkenbergs teater "Smedjan". Det ligger på Varbergsvägen. Välkomna att träffa kvällens gäster Jan P Bordahl och maskrosteatern.

Anmäl gärna till kansliet att du kommer.

Läs hela inlägget »

Här kan du läsa allt om vårt budgetförslag 2018-2020 som vi döpt till En kommun som håller ihop. - Ökad jämlikhet och god välfärd i hela kommunen.

Läs hela inlägget »


Vi satsar sedan tidigare stort på att öka vardagscyklandet och vill nu växla upp med en satsning på ökat kollektivresande. Det ger alla större möjligheter att röra sig i kommunen oavsett inkomst, är mer ekologiskt hållbart och ökar folkhälsan(1).

Oppositionsråd Per Svensson kommenterar: ”Vi är sedan länge Hela kommunens framtidsparti och vill med den här satsningen skapa bättre förutsättningar för att hålla ihop hela kommunen, från landsbygden till stadsdelarna med tuffast förutsättningar. Att kunna förflytta sig ska inte vara en klassfråga.”

SSU Falkenbergs ordförande Meryem Özen håller med: ”Det ska inte vara socioekonomisk bakgrund som avgör om du kan fortsätta med ditt fritidsintresse eller träffa kompisar utanför ditt närområde. Detta är viktigt för att bryta segregering och något som SSU driver i hela landet.”

Kerstin Zander från socialdemokraternas pensionärsråd lyfter andra aspekter: ”Vi vill att alla ska få möjlighet att besöka Mötesplats Mölle och den fina verksamheten där. Det är också en trygghetsfråga, alla äldre vågar inte ta bilen in i staden under rusningstrafik och utelämnas från mötesplatsen på grund av det.”

Förslaget i korthet:
Fria resor för äldre
Alla personer över 75 år erbjuds fria resor under lågtrafik samt kvällstid. (vardagar kl. 9.30-14.30, kl. 18-24 samt kl. 04-24 på helger)   Kostnad 2.2 miljoner/år

Fria resor för ungdomar
Ungdomar 13-19 år erbjuds fria resor utanför skoltid. (vardagar kl. 16-04, helger samt lov)   Kostnad 4 miljoner/år (statsbidrag för fria resor på sommarlov delfinansierar med ca 1,6 miljoner)

[1] Enligt Trafikverket har kollektivresande genomgående bättre hälsa. Det förklaras med ökad fysisk aktivitet när vi tar oss till och från hållplatsen jämfört med bil.

Läs hela inlägget »

Igår kväll valdes Kerstin Rosell till ny gruppledare för Socialdemokraterna i Socialnämnden i Falkenberg på vårt medlemsmöte. Formellt utses hon till 2e vice ordförande av Kommunfullmäktige ikväll. 

Kerstin har en mycket bred erfarenhet från styrelsearbete inom Handelsanställdas förbund. Hon har haft en lång rad olika uppdrag inom Handels och är tex. för närvarande arbetstagarrepresentant i Coop Sveriges styrelse.

Tillsammans med de andra socialdemokratiska ledamöterna i Socialnämnden fortsätter Kerstin nu arbetet för att stärka kvaliteten i verksamheten med bättre grundbemanning, handikappomsorg i egen regi och bättre villkor för våra anställda.

Läs hela inlägget »

Idag har Fredrik Johansson lämnat in en avsägelse för uppdraget som 2:e vice ordförande i Socialnämnden.
Fredrik Johansson har fått en förändrad arbetssituation med ett nytt jobb och har därför valt att avsäga sig uppdraget som gruppledare i Socialnämnden.
Socialdemokraterna i Falkenbergs kommun kommer därför på måndagens medlemsmöte att välja en ny gruppledare i Socialnämnden och vi offentliggör därefter vem som tar över detta viktiga uppdrag.
Val av ny 2:e vice ordförande i Socialnämnden görs på Kommunfullmäktiges sammanträde tisdag 31 oktober.
Vi är tacksamma för Fredriks insats den här mandatperioden och är glada för att han fortsätter sitt uppdrag som ledamot i Kommunfullmäktige.
Eftersom att Marcelle Farjallah, sammankallande i valberedningen, är bortrest så kan medlemmar få information om valberedningens förslag från Per Svensson. Mobil 070-3556141 eller per.svensson@pol.falkenberg.se.

Läs hela inlägget »

Förslag på dagordning för medlemsmöte 2017-10-30
1. Mötets öppnande
2. Godkännande av dagordning
3. Val av mötesordförande
4. Val av mötessekreterare
5. Val av justerare
6. Val av rösträknare
7. Fastställande av röstlängden
8. Kvällens gäst: Johan Klingborg, socialchef - ”Framtidens omsorg i Falkenberg”
9. Fika och Bikupor i dagens tema
10. Rapporter
11. Val av gruppledare i Socialnämnden
12. Övriga frågor
13. Mötets avslutning
 
V

Läs hela inlägget »
Johan Klingborg, socialchef Falkenbergs kommun
Johan Klingborg, socialchef Falkenbergs kommun

Medlemsmöte tema "En omsorg i toppklass i Falkenberg"
När: 30 oktober 2017, 18:30 – 21:00
Plats: Folkets hus
Hur kan handikapp- och äldreomsorgen i Falkenbergs kommun bli bland de bästa i Sverige? Vilka politiska prioriteringar måste vi göra när vi tar makten efter valet?
 
Socialchef Johan Klingborg är kvällens gäst och han kommer framförallt berätta om det utvecklingsarbete som har startats.

Mer info om mötet kommer när det närmar sig!

Läs hela inlägget »

Kortare livslängd, sämre skolresultat, högre arbetslöshet, lägre trygghet och sämre hälsa. Allt beror på var du föds. Klassklyftorna i vår kommun blir allt tydligare. Vi accepterar inte detta!
Kick off inför valrörelsen: Ett mer jämlikt Falkenberg är möjligt!
Tid: 23 september kl. 9-16. Vi inleder med fika.
Plats: Loungen på Falcon alkoholfri arena i Falkenberg
Inbjuden föreläsare: Sara Beischer

Sara debuterade med den hyllade och uppmärksammade romanen "Jag ska egentligen inte jobba här" 2012. Hon har senare givit ut romanerna ”Det finns råttor överallt utom på Antarktis” 2013 och ”Mamma är bara lite trött”2016. Böckerna beskriver omsorgen, skolan och vår tids vardagsstress med ett tydligt klassperspektiv. Sara bor i Halmstad och arbetar som författare, föreläsare och krönikör.
Processledare under dagen: Susanne Andersson

Susanne har en gedigen erfarenhet av att arbeta i vår partiorganisation med aktiv valrörelse och som S-kvinnors förbundssekreterare är hon väl förtrogen med de politiska utmaningar vi måste möta.
Om du ännu inte anmält dig till den 23/9 så är det dags att du gör det och vi kan garantera att du inte vill missa denna dag!
Vi kommer att ta del av Sara Beischer insikter och reflektioner. Det kommer att ge oss en start för att tillsammans påbörja arbetet med att spetsa vår politik. Vår politik ska på riktigt öka jämlikheten i vårt samhälle. Vi ska ha en politik för minskade klyftor eller jämlika möjligheter i livet och vi ska gå in i en valrörelse stärkta i den övertygelsen.
Vi vill att du anmäler dig till vår expedition på telefonnummer 0346-124 10 alt. till vår mailadress:falkenberg.sap@telia.com
Var noga med att ange om du har några särskilda kostpreferenser eller allergier.

Välkommen!
Socialdemokraterna – Hela kommunens framtidsparti

Läs hela inlägget »

Nu är sidan inför kyrkovalet klar. Här kan du läsa om varför du ska lägga din röst på Socialdemokraterna i kyrkovalet den 17 september. Alla medlemmar i Svenska kyrkan över 16 år har rösträtt. Detta är första valet i det nya storpastoratet som innefatta Falkenbergs kommun och Torups fd pastorat. Du kan läsa mer här.

Läs hela inlägget »

Vilken höst vi har framför oss!
Vi har planerat in fyra medlemsmöten och en heldag där vi ska ta fram politiken för nästa mandatperiod. Det får du inte missa! Alla datum och teman för mötena hittar du i vår kalender.

Läs hela inlägget »

1938 införde vi två veckors semester.
1951utökades det till tre veckor.
1963 fyra veckor…
1978 införde vi socialdemokrater slutligen fem veckors lagstadgad semester!

Högerpartiet Moderaterna rösta nej i riksdagen vid varje tillfälle... 

Vi i arbetarepartiet önskar dig en välförtjänt semester!

Vår expedition i Falkenberg är stängd från torsdag 22 juni till måndag 31 juli.

Om du önskar kontakt med någon i organisationen så hänvisar vi dig till mailadress: info@halmstad.sap.se samt på telefonnummer 0346-124 10.

Önskar du kontakt med någon av våra politiker så når du dem på deras kommunala e-post,
 
Alla mail sparas så vi kommer att hantera dem när vi öppnar igen.
 
Trevlig sommar!

Läs hela inlägget »

Vi i hela kommunens framtidsparti önskar alla kommuninvånare, medlemmar och vänner runt om i världen en riktigt fin och trevlig midsommar!

Läs hela inlägget »

Vår expedition i Falkenberg är stängd från torsdag 22 juni till måndag 31 juli.

Om du önskar kontakt med någon i organisationen under den här perioden så hänvisar vi dig till mailadress: info@halmstad.sap.se samt på telefonnummer 0346-124 10.
 
Söker du kontakt med vår ordförande Marcelle Farjallah nås hon på telefon : 072-701 24 10 fram till fredag vecka 26 och sedan igen från måndag vecka 30.

Söker du kontakt med vårt kommunråd Per Svensson nås han på telefon : 070-355 61 41 fram till fredag vecka 27 och sedan igen från måndag vecka 31.
 
Alla mail sparas så vi kommer att hantera dem när vi öppnar igen.
 
Vi önskar dig en trevlig sommar!
 
Hälsningar
 
Socialdemokraterna i Falkenberg

Läs hela inlägget »

På initiativ av Socialdemokraterna kommer Vårdcentralen i falkenberg nu att testa utökade öppettider. Vice ordföranden i närsjukvårdsnämnden Kerstin Zander har drivit frågan och det är naturligtvis viktigt att falkenbergarna ska ha möjlighet att åka till en vårdcentral istället för att köra till Varbergs eller Halmstads sjukhus.
Du kan läsa mer här: http://www.hn.se/nyheter/falkenberg/ut%C3%B6kade-v%C3%A5rdtider-p%C3%A5-f%C3%B6rs%C3%B6k-1.4338574

 

Läs hela inlägget »

En hel kväll om skolpolitik!
Den här kvällen är barn- och utbildningschef Jörgen Frostlund inbjuden för att presentera det stora utvecklingsarbete som görs för att höja resultaten i kommunens skolor. Vi har också en workshop där du får komma med dina inspel om skola och förskola till vårt framtida valprogram.
Ta gärna med en vän för alla är välkomna. Du kan bli medlem på plats och vi bjuder på kaffe. I slutet av kvällen håller vi vanligt medlemsmöte där vi tar beslutet om arvodering som återremitterades från årsmötet.

Plats: Folkets hus 19 juni kl. 18.30

Anmäl gärna ditt deltagande till falkenberg@sap.telia.com så att vi kan beräkna fika.

Hjärtligt välkommen!

Läs hela inlägget »

Vi bjuder in till öppet möte måndag 29 maj klockan 18.30 på Mötesplats Mölle.

Temat är äldrefrågor och medverkande är Martina Lund , Verksamhetschef äldreomsorgen i Falkenbergs Kommun samt Kjell Ivarsson, Förvaltningschef närsjukvården Halland.

Medverkar från S i Falkenberg gör Kerstin Zander (pensionärsrådet), Marcus Dufwa (Socialnämnden) samt Per Svensson (Kommunstyrelsen).

Vi bjuder på kaffe och frukt.
 
Alla är hjärtligt välkomna!

Läs hela inlägget »
Daniel Suhonen är årets huvudtalare
Daniel Suhonen är årets huvudtalare

Gratis hoppborgar, ballonger och popcorn för alla barn. Kaffeservering.

Musikunderhållning med Mikael Geertinger.
 
Huvudtalare:
Daniel Suhonen, Debattör och författare.
 
Övriga talare: 
Marcelle Farjallah, S i Falkenbergs kommun
Patrik Nilsson, LO Falkenberg
Meryem Özen, SSU Falkenberg  
 
Samling kl. 13.00, demonstration kl. 1330.

Läs hela inlägget »

Nu finns de viktigaste mötena fram till semstern inlagda i kalendern. Vi startar nu igång arbetet med att forma vårt valprogram för nästa mandatperiod och vi hoppas att såväl gamla som nya medlemmar vill hjälpa till med detta. Vill du prova på ett möte utan att bli medlem är du självklart också välkommen!

Läs hela inlägget »

Marcelle farjallah har lämnat in två nya motioner till kommunfullmäktige. Den första handlar om att lekplatser behöver vara tillgängliga även för barn med funktionsnedsättning.
Den andra motionen handlar om att kommunen bör erbjud SFI även i kommunens inland. Detta för att göra det mer attraktivt för nya svenskar att bo kvar i vårt vackra inland genom att underlätta deras vardagspussel.

Läs hela inlägget »

Boka redan nu in vårt öppna medlemsmöte den 6/2 i Ullareds bygdegård. mer info kommer.

Läs hela inlägget »


Vår kommunpolitik