loading...

Välkommen till hela kommunens framtidsparti!

Vi är Socialdemokraterna i Falkenbergs kommun och vi leder kommunen tillsammans med L, KD och MP. Vårt mål är att skapa ett mer rättvist, hållbart och jämlikt samhälle där alla får chansen att lyckas oavsett inkomst, adress eller bakgrund.
 

Nyheter

2016 > 11

Nu är det dags att välja vem som ska representera Socialdemokraterna i Falkenberg på partikongressen i Göteborg 12-18 april 2017. 21 november - 16 december har alla medlemmar möjlighet att poströsta på de nominerade kandidaterna. Under partikongressen formas Socialdemokraternas framtidspolitik för de kommande åren, man väljer också en ny partistyrelse.
Falkenbergs arbetarekommun har ett ombud till partikongressen. De som nominerats och tackat ja till att kandidera är: Peter Dygården, Marcelle Farjallah, Gustav Kristensson, Andreas Lundberg, Nils-Håkan Nilssson, Per Svensson och Kerstin Zander
21 november – 16 december har alla medlemmar möjlighet att rösta på en av dessa kandidater. Den som får flest röster kommer sedan att få representera Socialdemokraterna i Falkenberg på partikongressen.

Inom kort kommer du få hem ett brev med röstkuvert och information om hur du röstar.
 
Så här går röstningen till:
1)    Bestäm dig för vilken kandidat som du vill rösta på och sätt ett kryss i rutan framför din kandidat på valsedeln.
2)    Lägg valsedeln i valkuvertet.
3)    Lägg valkuvertet i det portofria svarskuvertet.
OBS! Din namnetikett måste sitta kvar på svarskuvertet för att rösten ska kunna prickas av!. Tar du bort etiketten blir din röst ogiltig.
4)    Lägg svarskuvertet på brevlådan eller lämna det i receptionen på Folkets Hus.
5)    Senast den 16 december ska din röst vara arbetarekommunen tillhanda. Tänk på att det kan ta upp till tre arbetsdagar innan posten kommer fram.
 
Detta händer med din röst:
1)    Ditt svarskuvert läggs oöppnat i den förslutna valurnan.
2)    Arbetarekommunens valförrättare öppnar valurnan och prickar av alla svarskuvert mot röstlängden.
OBS! Din namnetikett måste sitta kvar på svarskuvertet för att rösten ska kunna prickas av.
3)    Efter avprickning öppnas svarskuverten. Valkuverten skickas oöppnade till partidistriktet. Den 9 januari 2017 är det rösträkning på partidistriktet och då öppnas valkuverten och rösterna räknas.
4)    Efter att rösterna är räknade offentliggör partidistriktet vilka som blivit valda till kongressombud.
 
Har du några frågor kring valet så är du välkommen att höra av dig till Fredrik Johansson på Expeditionen: mailto:falkenberg.sap@telia.com telefonnummer: 0346-124 10 eller 072-721 24 10

 

Kandidaterna


Nils Håkan Nilsson
Ort: Långås

Mina frågor: Arbetsmiljö samt ungdomars anställningsvillkor

Om mig: Bryggeri arbetare samt huvudskyddsombud på Carlsberg i Falkenberg.
Jobbar heltid fackligt med diverse göromål (arbetsmiljö, Rehab m.m.)
Lever med min familj i Långås, Sambo Anette samt två barn i tjugoårs åldern.
Fritidsintressen huset, veteran bilar, resa, motorsport m.m.

Kerstin Zander
Ort: Falkenberg

Mina frågor: Mina hjärtefrågor är ett jämlikt och rättvist samhälle för alla, alla skall vara med, frågor som ligger mig varmt om hjärtat.

Om mig: Är du förvånad att jag kandidera som kongressombud, vore det inte för att, jag tror, jag behövs för att få en balans i olika frågor på kongressen. Min styrka är att jag vågar sticka ut och ta fighten.

Peter Dygården
Ort: Falkenberg

Mina frågor: Utbildning och mående bland barn o ungdomar i Falkenberg.
Hur får vi hela kommunen att utvecklas.

Om mig: Jag är 47 år bor med familj i villa, Annika och barnen Ellen, Malte och Hannah. Arbetar som anestesisjuksköterska på operation i Halmstad.
Just nu mitt uppe i livet där tiden ägnas åt familj, arbete och politik och reser gärna när tillfälle finns.

Gustav Kristensson
Ort: Vinberg

Mina frågor: Att det ska bedrivas en bra verksamhet med de skatte och avgiftsfinansierade verksamheterna. Det är viktigt att kommunen och regionen är aktörer i de olika verksamhetsområdena som de ansvarar för.

Om mig: Jag heter Gustaf Kristensson och bor på Skärslidarna vid Tröingeberg. Jag bor där med min familj med ett lantligt läge med närheten till stan. Jag ser mig själv som en person som samlar intryck från människor i min omgivning och bearbetar de innan jag tar några förhastade slutsatser och försöker skapa bra underlag till förändringar som merparten ska kunna acceptera och ska känna nöjda med. Men sen så kan jag även vara väldigt bestämd vad det gäller att beslut fattas enligt befintligt regelverk och befintliga rutiner. Rund på utsidan men fyrkantig på insidan. ;) 

Andreas Lundberg
Ort: Skogstorp

Mina frågor: Skola/utbildning

Om mig: Jag är 39 år, gift och har två barn som är 8 och 12 år. Jag är utbildad och legitimerad lärare i SO-ämnena för år 6-9 och har arbetat som lärare i 15 år. Det jag framför allt vill arbeta för är:
-att lärare skall få vara lärare och
-en större utbredning av det så kallade 2-lärarsystemet (under en lektion har en klass tillgång till 2 lärare med samma ämneskompetens).
Jag vill också arbeta för att staten skall ta ett större, framför allt ekonomiskt, ansvar för grundskolan än vad som är fallet idag.

Marcelle Farjallah

Ort: Falkenberg

Mina frågor: Mina hjärtefrågor är bl.a. bostadspolitik ”framtidens bostäder”. För mig är det en självklarhet för socialdemokrati att alla ska ha rätt till en bostad. En bostadspolitik som förhinder segregation och utanförskap. Vi måste värna och effektivisera allmännyttan för att få en hållbar bostadspolitik både på kommunal samt riksnivå.
Jag kommer även att jobba aktivt med en trygg barnomsorg och en bra skola. Vi sak ge våra barn en bra utvecklande barndom och en bra skolgång. Förskolan är en första viktig steg till barnens skol-och utbildningsprocessen. Den sociala och pedagogiska stimulans som barnen bemöter första åren påverka deras möjlighet och förutsättningar till utveckling och lärande. En bra skola där man håller kvalité och en hög standard, där alla barn blir sedda och alla barns behov av lärande är tillgodosedda.

Om mig: Jag heter Marcelle Farjallah och är 54 år gammal. Jag kommer ursprungligen från Libanon. Jag bor i Falkenberg tillsammans med min man. Vi har tre gemensamma barn och fyra barnbarn. Jag är ordförande för socialdemokraterna i Falkenberg samt ledamot i Kommunstyrelse och dess utskott samt kommunfullmäktige. På min fritid försöker jag samordna tiden för min familj och för mina politiska uppdrag.
Jag är socialdemokrat för att välfärden är viktig för mig. Alla är lika värda. Socialdemokratin skall bygga på att bl.a. binda ihop olika klasser i samhället så att vi gör Sverige tryggare för alla.
 
 
Per Svensson

Ort: Västra gärdet, Falkenberg

Mina frågor: Att skapa ett mer jämlikt samhälle med bättre skola, omsorg och arbetsmarknadspolitik.

Om mig: Jag vill att kongressen tar beslut för att modernisera partiet så det blir mer relevant i människors vardag. Vi måste fokusera mer på att få en skola, omsorg och arbetsmarknadspolitik som fungerar istället för att skydda gamla system. Då kan vi bli mer relevanta för vanliga människor och skapa ett mer jämlikt samhälle. Folk måste se en tydligare skillnad på socialdemokratisk och borgerlig politik.
 
 
 
 

Läs hela inlägget »

Per Svensson har lämnat in en motion om att utreda om något av kommunens äldreboenden kan bli ett profilboende. Motionen följer nedan:

 
Motion: Att få leva tills man dör. Profilboende med människan i centrum.
 
Det pågår sedan ett tag ett arbete med att etablera fler trygghetsboenden i kommunen. Det är en bra boendeform som ger äldre ökad livsglädje och förbättrad hälsa samtidigt som det öppnar upp för generationsskiften på bostadsmarknaden.
 
Även omsorgen för de som behöver hjälp på särskilt boende behöver utvecklas och olika alternativ behöver finnas utifrån individens önskemål. De särskilda boendena får inte bli institutioner utan ska erbjuda bra boende på de äldres villkor. Det är då viktigt att alla våra boenden inte är likriktade. Boendena bör ha olika profiler och inriktning för att kunna möta olika individers livsstil och intressen.
 
Det är nu ganska många år sedan som äldreboendet Lotte i Köpenhamn gjorde sig känt för att ”personalen var gäster hos de gamla” och för att man skulle kunna ”leva tills man dör”. Boendemiljön är väldigt hemlik, maten lagas så man känner doften i huset, husdjur är regel mer än undantag och överhuvudtaget strävar man efter att inte arbeta efter onödiga rutiner och institutionstraditioner. De gamla som vill sova länge gör det, de som vill vakna tidigt gör det och de som vill sitta uppe länge på kvällen gör det. Människorna är i centrum istället för rutiner, traditioner och personalens arbetstider. Boendet bör också vara naturnära med reella möjligheter att vara ute.
 
Med fler tidiga insatser och förebyggande hälsoarbete inom omsorgen kan både mängden vårdskador och vårdtyngden minskas över tid. Omsorgsyrkenas status och attraktivitet kan också öka om inflytandet över arbetet ökar och arbetet blir mer varierat.
 
Tubberödshus i Skärhamn i Tjörns kommun drivs utifrån Lottemodellen och är organiserat enligt intraprenadmodell med större ekonomiskt egenansvar. Det kan säkert ge oss inspiration när vi skapar ett eget profilboende. 
 
Vi socialdemokrater föreslår Kommunfullmäktige besluta:
Att Socialnämnden får i uppdrag att utreda förutsättningarna för att starta ett profilboende för särskilt boende i egen regi.
 
Per Svensson, Oppositionsråd (S)

Läs hela inlägget »

På vår budgetsida finns allt du behöver veta om vårt budgetförslag 2016.

Läs hela inlägget »

Hej!
Nu börjar det bli dags att skicka in motioner till distriktskongressen 2017.

Motionen skall vara arbetarekommunen tillhanda senast 4/12 2016

Vad är en motion?
En motion kan enkelt kallas för en åsikt om hur du vill att saker och ting inom partiet ska skötas eller om det är något som du som medlem vill att Socialdemokraterna ska verka och arbeta för.
ALLA medlemmar kan lämna in en motion och det är nödvändigt för att vi alla ska hjälpas åt att på ett demokratiskt vis driva vår åsikt, ideologi och vårt parti framåt.


En bra mall att följa är en motion byggd på följande vis:
Rubrik
Texten som förklarar vad din motion handlar om och stödjer sig på.
(OBS! FÖRSÖK hålla motionen i sin helhet till 1 A-4 papper för att det ska bli enklare att hantera, och sålla i den info du vill ha med så att det starkaste framgår och blir tydligt)
Att-satser som beskriver vad det är du/ni vill att distriktet ska arbeta med.
Ditt eller era namn som underskrift

Sedan kommer arbetarekommunens styrelse och därefter medlemsmötet 12/12 att behandla alla inkomna motioner och vidarebefordrar dessa till partidistriktet.

Vänliga hälsningar
Styrelsen Socialdemokraterna i Falkenberg

Läs hela inlägget »

Till
-S-föreningar/S-fackklubbar/ kvinnoklubben/ organisationsanslutna fackorganisationer
 
Hej!
Nu är det dags att nominera för distriktskongressombud till kongressen 2017.
Kongressen hålls i Laholm på Osbecks gymnasiet 22 april.
 
Detta år har vi 29 ombud och vi måste hjälpas åt att se till så att våra samtliga ombudplatser blir besatta så att vi kan föra Falkenbergs arbetarekommuns talan i den utsträckning vi har chansen till.
 
Nomineringen av ombud och ersättare ska vara inne på arbetarekommunens expedition SENAST 4/12 2016
 
Den ni väljer att nominera måste, som vanligt, vara tillfrågad och ha godkänt nomineringen med namnunderskrift på bifogad nomineringslista
 
Vänliga hälsningar
 
Socialdemokraterna i Falkenberg
Marcelle Farjallah

Läs hela inlägget »

Studiecirkel om Palestina startar 17/11 kl. 18 på ABF
 
 
Internationella ombuden i S-Kvinnor Halland och Arbetarekommunerna i Halland tar nu initiativet till att starta en studiecirkel om Palestina. Eftersom vi från Olof Palme International Center fått medel till att driva ett jämställdhetsprojekt i Palestina så finns det ett stort intresse bland oss att lära oss mer om hur det är att leva och verka där. Men vi tänker också att det finns intresse hos många andra Socialdemokrater i Halland och hälsar därmed alla S-medlemmar i Halland välkomna att delta i studiecirkeln.
 
 
Upplägget är tänkt att vara enligt Läs- och Res med planerad resa hösten 2017 men om du inte vill resa så är du välkommen att delta ändå. Första mötet diskuterar vi hur vi lägger upp studiecirkeln och om önskemål finns så kan vi ha vissa cirkelmöten via nätet. Inbjudan går ut till hela Halland och då kan vi kanske samlas kommunvis i respektive ABF-lokaler men ändå vara uppkopplade mot varandra.
 
 
Resan bekostar var och en själv men vi reser i grupp och kommer överens om hur vi planerar besöket. Det finns ju många kulturhistoriska platser att besöka i Palestina.
 
 
 
Till första mötet som är på ABF i Falkenberg torsdag 17 november 2016 kan var och en ta med artiklar, böcker, filmer eller vad ni kan hitta som är relaterat till Palestina.
Vi träffas 18.00 första tillfället. Det finns ett ABF-material från 2014 som heter "Är detta en människa?" som vi har tänkt använda oss av.
 
 
ABF Falkenberg har numera flyttat till gamla Nybyhemmet på Lasarettsvägen 11.
Ta av vid avfarten mot Ullared/ Svenljunga. Kör mot Centrum, rakt fram i alla rondeller tills du kommer till en T-vägskorsning. Sväng vänster och kör förbi Vårdcentralen som ligger på höger sida. Nästa stora byggnad på höger sida är ABF. Gå in på baksidan.
 


Anmäler dig gör du till: info.falkenberg@abf.se
eller Ulla Lindén: ulla_linden@telia.com eller 0706 174 998

 
 
 
Välkommen till en intressant studiecirkel i goda vänners lag och vi bestämmer väl att vi ska ha väldigt trevligt tillsammans också förutom att vi lär oss en massa om Palestina.
 
 

Läs hela inlägget »


Vår kommunpolitik