loading...

Välkommen till hela kommunens framtidsparti!

Vi är Socialdemokraterna i Falkenbergs kommun och vi leder kommunen tillsammans med L, KD och MP. Vårt mål är att skapa ett mer rättvist, hållbart och jämlikt samhälle där alla får chansen att lyckas oavsett inkomst, adress eller bakgrund.
 

Nyheter

2016 > 07

S-kvinnor i Halland fortsätter sitt samarbetsprojekt med kvinnogrupper i Palestina och söker nu fler personer som vill engagera sig i projektet. Projektet drivs tillsammans med Olof Palme centret och finansieras av ABF Halland, Kommunal Sydväst, Partidistriktet och de halländska arbetarekommunerna.
Projektets mål är att stärka kvinnors position i Palestina genom ökad jämställdhet i familjelivet och egen förörjning för kvinnor.

Du kan läsa mycket mer om projektet i PDF-filen nedan.

Läs hela inlägget »


Vår kommunpolitik