loading...

Välkommen till hela kommunens framtidsparti!

Vi är Socialdemokraterna i Falkenbergs kommun och vi leder kommunen tillsammans med L, KD och MP. Vårt mål är att skapa ett mer rättvist, hållbart och jämlikt samhälle där alla får chansen att lyckas oavsett inkomst, adress eller bakgrund.
 

Nyheter

2016 > 06

Nästan som Olofsbo Nästan som Olofsbo

I 58 år har vårt tombolalotteri varit ett stående inslag som en del av vårt utåtriktade arbete under juli månad utmed Havsvägen i Olofsbo.

Varför inte göra en kvällsutflykt till trevliga Olofsbo och samtidigt besöka vårt lotteri och växla några ord samt pröva lyckan i vår tombola?

Lotterna kostar 2 kr/st. Vi har öppet Mån- fredag 18 – 20.30. Söndagar 18 – 20.30 under juli månad.
Välkommen till Olofsbo!

Morup/Stafsinge Socialdemokratiska förening

Läs hela inlägget »


Det är glädjande att Falkenbergsnämnden äntligen har fått ett bra samarbete med Falkenbergs kommun i och med att Rådet för social hållbarhet har bildats.
Falkenbergsnämnden har tecknat ett avtal med Kommunstyrelsen, Polismyndigheten i Falkenberg.
Rådet är organiserat i en Beredning, en styrgrupp och en övergripande arbetsgrupp.
Beredningen består av:
Kommunstyrelsens ordförande
Lokalpolisområdeschef
Ordf. och vice ordf. i Falkenbergsnämnden
Kommunchef
Utvecklingsledare, Utvecklingsenheten Kommunstyrelseförvaltningen (processledare)
Ansvarig tjänsteman Falkenbergsnämnden (processledare)
Styrgruppen består av
Bitr. Räddningschef/ alt. Enhetschef Räddningstjänst i Väst
Lokalpolisområdeschef
Kommunchef
Verksamhetschef Grundskola/ alt. Rektor
Verksamhetschef Gymnasieskola / alt. Rektor
Verksamhets IFO/ alt. Rektor
Verksamhetschef Kultur och fritid
Ansvarig tjänsteman Falkenbergsnämnden
Utvecklingsledare Utvecklingsenheten Kommunstyrelseförvaltning
 
Övergripande arbetsgrupp bestående av
Utvecklingsledare Utvecklingsenheten
Ansvarig tjänsteman Falkenbergsnämnden
Polismyndighetens representant
Folkhälsoutvecklare Räddningstjänst Väst
Folkhälsoutvecklare Falkenbergsnämnden
Rådet för social hållbarhet har tre prioriterade områden som inblandade organisationer vill att vi ska arbeta med.
ANDT ( alkohol, narkotika, doping och tobak)
Rådet ska verka för ett Falkenberg fritt från narkotika och doping samt ett minskat bruk av alkohol och tobak.
 
Tillit och Trygghet
Rådet ska verka för ett Falkenberg där invånarna känner en ökad tillit och trygghet.
 
Barn och ungas uppväxtvillkor
Rådet ska verka för att alla barn och unga som växer upp i Falkenberg ska ha goda uppväxtvillkor
Hur går Rådet för social hållbarhet vidare?
Inför nästa möte med beredningen så ska processledarna presentera nulägesanalys i de tre prioriterade områdena. Utefter detta ska beredningen senare göra beställningar till styrgrupp och arbetsgrupp. Ett nytt arbetssätt där vi i Falkenbergsnämnden hoppas på att det ska bli mer verkstad av de åtgärder som kommer fram och inte blir en ny hyllvärmare.
 
Catharina Berghorn
Vice ordf. Falkenbergsnämnden

Läs hela inlägget »

Alla medlemmar inom Socialdemokraterna i Falkenberg är välkomna till S- Kvinnor I Falkenbergs grillkväll onsdag 29 juni kl. 17.30
Vi samlas vid lekplatsen på Vallarna och fördriver kvällen med lite lek och information om vad som är på G  inom S- Kvinnor i Falkenberg och Halland.
Vi bjuder vår medlemmar inom S-kvinnor på maten men dricka får ni ta med er själva liksom något att sitta på. Icke medlemmar i S-Kvinnor har vi tyvärr inte möjlighet att bjuda så ni får ta med egen mat och dricka.
Anmälan senast 28 juni till: Ulla Lindén,  tel: 0346 - 83 248,  eller 070- 61 74 998. E-post: ulla_linden@telia.com.  
Uppge vid anmälan om du eventuellt har matallergi.
OBS!! Vid regn ställer vi in mötet.
Så ta med ditt bästa humör och känn dig varmt välkommen till vår trivselkväll!

Läs hela inlägget »


Vår kommunpolitik