loading...

Välkommen till hela kommunens framtidsparti!

Vi är Socialdemokraterna i Falkenbergs kommun och vi leder kommunen tillsammans med L, KD och MP. Vårt mål är att skapa ett mer rättvist, hållbart och jämlikt samhälle där alla får chansen att lyckas oavsett inkomst, adress eller bakgrund.
 

Nyheter

2015 > 11

Falkenbergs kommuns vision är sedan 2010 ”Vi växer för en hållbar framtid”. Visionen utgår från begreppet hållbar tillväxt. Kommunen ska växa med en hållbar utveckling ekonomiskt, ekologiskt och socialt.
Vi Socialdemokrater kan tyvärr se att även om kommunen växer och tillväxten är god så är tillväxten inte jämlik. Trots den goda utvecklingen så ser vi att t.ex. de socioekonomiska skillnaderna mellan olika delar av kommunen ökar, att kostnaderna för försörjningsstöd skenar och att antalet barn i fattiga familjer ökar (750 barn 2014). Idag är skillnaderna i utbildningsnivå, arbetslöshet och hälsa större mellan människor och områden än vad de varit på mycket länge. Vi socialdemokrater kan aldrig acceptera detta och det kommer på sikt också hämma kommunens utveckling.
Därför har vi tagit fram ett antal förslag för att öka jämlikheten och ge fler människor bättre förutsättningar oavsett bakgrund, adress eller kontosaldo.
• Resursjobb. 140 resursjobb under tre år för personer som idag har försörjningsstöd. Familjeförsörjare är prioriterade. Går räkna hem hela satsningen i kommunekonomin när kostnaden för försörjningsstödet minskar och skatteintäkterna ökar. Ex. från Sigtuna m.fl. kommuner.
• Sommarjobbsgaranti för alla gymnasieungdomar inom kommunen. Tyvärr går arbetslöshet i arv i vårt land och vår kommun. Det är obeskrivligt viktigt med ”en första rad i cv:t” när du söker jobb efter gymnasiet. Utökning av budget med 1.1 miljon.
• Simskola för rimlig kostnad. Idag kostar simskola 600 kr för 10 tillfällen. Vi avser att minska avgiften till 100 kr och utöka antalet platser med 100 st. Kostnad 400 000 kr.
• Projekt ”Attraktivare Falkenberg”. Projektledare anställs för att arbeta med ett antal områden/samhällen med låg socioekonomisk status för att lyfta deras attraktivitet med samhällsplanering och samordning av de aktörer som är verksamma i området. Den upplevda attraktiviteten i områdena ska öka och medborgarnas delaktighet likaså. Ska arbeta utifrån beprövade metoder från andra kommuner.
• Ungdomens hus i Gamla Badhuset när Kulturskolan flyttar till nya Kultur- och kunskapscentret. Gymnasieungdomarna i kommunen saknar en trygg och drogfri mötesplats där de själva kan styra innehållet.
• Avgiftsfri skola. Alla barn och ungdomar ska kunna delta på alla aktiviteter i skolan.
 

Läs hela inlägget »


Vår kommunpolitik