loading...

Välkommen till hela kommunens framtidsparti!

Vi är Socialdemokraterna i Falkenbergs kommun och vi leder kommunen tillsammans med L, KD och MP. Vårt mål är att skapa ett mer rättvist, hållbart och jämlikt samhälle där alla får chansen att lyckas oavsett inkomst, adress eller bakgrund.
 

Nyheter

2015 > 06

Under perioden 22 juni till 3 augusti är vår expedition stängd. Vi önskar dig en trevlig sommar och hänvisar dig till mobilnummer 070-7012410 om du har behöver få kontakt med oss.

Mvh Vännerna i Hela kommunens framtidsparti.

Läs hela inlägget »
Marcelle Farjallah, kongressombud och ordförande för Falkenbergs Arbetarekommun.
Marcelle Farjallah, kongressombud och ordförande för Falkenbergs Arbetarekommun.

Nu har det gått någon vecka sen partikongressen om jobb och folkrörelse. Vi tog en pratstund med vårt ombud Marcelle Farjallah om hur hon ser på kongressen och det den levererade. 

Vad tyckte du om kongressen?

Kongressen handlade om jobben och folkrörelse. Det var intensivt, mycket handlingar att läsa och 430 motioner som behandlades och som handlade om jobben.  Man hade knappt med tid att kunna reflektera över kongressdagarna just när man är på plats. Därför ska delegationen från Halland bestämma en träff så snart för att ge möjlighet till reflektioner. Vi var 8 ombud från Halland och sammanlagt fanns 350 ombud på kongressen.

Kongressen var en stor upplevelse för mig. Jag var stolt över att kunna representera Falkenberg och Halland. Det var lärorikt och givande trots mycket handlingar och många motioner. Delegationen delades upp i olika grupptema som gör att man inte blir riktigt insatt i samtliga områden som kongressen behandlade och beslutade om.

Vilka var de viktigaste besluten?

Bl.a. individualiserad föräldraförsäkring, allmän vistidsanställning, jämställd arbetsmarknad (lönediskriminering, rätten till heltid, delade turer m.m.), offensiv bostadspolitik, personalpolitisk plattform och en enhetlig medlemsavgift.

Vad på kongressen gjorde störst intryck på dig?

Att hela kongressen var enig om besluten som fattades och kunna utforma ett partiprogram som ska ligga till grund till vårt fortsatta arbete. Jag upplevde att partiet var mer starkt och enigt än någonsin, det finns en kraftfullt politiskt vilja att vinna valet 2018.

Vilken känsla inför framtiden tar du med dig hem efter den här kongressen?

Att jag vill vara med på nästa kongress 2017, givetvis om jag får förtroende från min arbetarekommun i Falkenberg. För jag känner att lästekniken och delaktighet i både grupptema på kongress och förberedelserna till kongress blir på helt annan nivå än när man är där för första gången. Man blir säkrare i sin roll som ombud och kan bidra med mycket mer i politiken.

Arbetarekommun i Falkenberg har haft motioner som behandlades på kongressen och blev besvarade.  Marcelle var nöjd med partistyrelsens svar till motionerna.

Motionerna handlade bl.a. om:

Att genomföra och implementera rätten till heltid i nationella kollektivavtal på SKL under mandat perioden.

Att delade turer begränsas.

Att utveckla personalpolitisk plattfrom.

Att skapa snabbare etablering för nyanlända.

Att allmän visstidsanställning tas bort i LAS.


Vi tackar Marcelle för gott arbete och tipsar om vårt medlemsmöte den 16 juni då hon berättar mer.

Läs hela inlägget »


Vår kommunpolitik