loading...

Välkommen till hela kommunens framtidsparti!

Vi är Socialdemokraterna i Falkenbergs kommun och vi leder kommunen tillsammans med L, KD och MP. Vårt mål är att skapa ett mer rättvist, hållbart och jämlikt samhälle där alla får chansen att lyckas oavsett inkomst, adress eller bakgrund.
 

Nyheter

2015 > 05

Joseph, Andreas, Ulla och Dahn tar sig an Marshmallow challenge...
Joseph, Andreas, Ulla och Dahn tar sig an Marshmallow challenge...

Nu startar vi upp våra politiska verkstäder som ska vara drivande för utvecklingen av vår politik under mandatperioden. I verkstäderna diskuterar vi aktuella frågor och träffar skarpa gäster inom området med det övergripande syftet att forma politik för att vinna valet 2018.

Välkommen på planeringsmöten (ingen föranmälan krävs):

Miljöverkstad 12/5 kl 18.00 på ABF
(Verkmästare Denisa Ruca och Majvor Wallin)
Hur skapar vi en ekologiskt hållbar kommun? Hur skyddar vi den biologiska mångfalden? Detta är frågor som diskuteras här.

Verkstad för kommunutveckling 20/5 kl 18.00 på ABF
(Verkmästare P-G Andersson och Mikael Salomonsgård)
Här diskuterar vi Samhällsplanering, stadsutveckling och landsbygdsutveckling med kommunens framtid som utgångspunkt.

 

Skolverkstad 21/5 kl. 18.00 på ABF
(Verkmästare Sara Grimpe och Mari Emanuelsson)
Hur skapar vi Sveriges bästa skola i vår kommun? Här behandlas allt från förskola till högskola.

Vård- och omsorgsverkstad 26/5 kl. 18.00 på ABF
(Verkmästare Britt-Marie Jonsson och Kerstin Zander)
Hur ser framtidens sjukvård och omsorg ut? Hur löser vi dagens utmaningar och vilka visioner bör vi ha i framtiden?

Verkstäderna är öppna för alla att delta i och du kan medverka i flera olika samtidigt. I verkstäderna är allas åsikter lika viktiga och våra ledande politiker är välkomna för att lyssna av och få inspel till arbetet i nämnderna.

Tillsammans skapar vi en bättre kommun att leva i. För alla.

 
Välkomna!

Läs hela inlägget »


Vår kommunpolitik