loading...

Välkommen till hela kommunens framtidsparti!

Vi är Socialdemokraterna i Falkenbergs kommun och vi leder kommunen tillsammans med L, KD och MP. Vårt mål är att skapa ett mer rättvist, hållbart och jämlikt samhälle där alla får chansen att lyckas oavsett inkomst, adress eller bakgrund.
 

Nyheter

2015 > 03

Vår nya ordförande Marcelle Farjallah

På årsmötet den 25/3 valdes Marcelle Farjallah till ny ordförande för Arbetarekommunen. Det blev även en del andra förändringar i styrelsen på de viktigaste positionerna.
VU i Arbetarekommunens styrelse ser nu ut enligt följande:
Ordförande: Marcelle Farjallah (Ny)
Kassör: Olle Torlycke
Sekreterare: Mari Emanuelsson (Ny)
Studieledare: Mikael Salomonsgård (Ny)
Vice ordförande: Stig Bengtsson (Ny)
Facklig ledare: Jeanette Synnergren

Årsmötet var mycket välbesökt och på programmet stod bland annat information om framtiden för Vårdval Halland från regionråd Liselotte Bensköld-Olsson och en uppdatering om det pågående målarbetet för organisationen som Per Svensson håller i.

Mötet besöktes av 85 personer varav flera var nya medlemmar och det är bara att konstatera att framtiden ser ljus ut för Framtidspartiet i Fazlkenbergs kommun. 

Läs hela inlägget »
Från och med måndag den 23/3 är expeditionen öppen för besök kl. 12-16 måndag-torsdag. Övrig tid når du vår kanslist Ellinor på mobilnummer 072-7212410.

 
Läs hela inlägget »

På Kommunstyrelsens möte idag behandlades Per Svenssons och Christina Johanssons motion om att förbättra öppettiderna på biblioteket tillsammans med två medborgarförslag på samma tema.

Vi Socialdemokrater driver linjen att det inte är rimligt att huvudbiblioteket öppnar först kl. 11 på vardagar och är helt stängt på söndagar. När barnen i Falkenbergs kommun vaknar på söndagsmorgonen är ishallen och simhallen öppen men inte ett enda bibliotek i hela kommunen. Det är inte rimligt i en kommun med 42 000 invånare.

De borgerliga partierna C, M, FP och KD hade en annan åsikt i Kommunstyrelsen och föreslog att öppettiderna skulle ses över i samband med att det nya biblioteket öppnar 2019.

Oppositionsråd Per Svensson kommenterar:
"Biblioteket är viktigt för demokratin, för våra barns läskunnighet och för allas rätt att ta del av information i vårt allt mer informationstäta samhälle. Biblioteket spelar också en stor roll för stadsutvecklingen då det erbjuder en mötesplats utanför de kommersiella burikerna och caféerna. Vi vill ha öppna bibliotek och beklagar att de borgerliga partierna är så utvecklingsfientliga och hellre ser till att kommunen gör vinster på 60-70 miljoner än att vårt bibliotek är öppet när folk är lediga." 

Debatten om bibliotekets öppettider fortsätter i kommunfullmäktige den 31/3 där vi hoppas att det borgerliga minoritetsstyret får ge sig för en majoritet av de folkvalda.

Läs hela inlägget »

På dagens sammanträde med Kommunstyrelsen valde de borgerliga partierna att avslå Christina Johanssons förslag om att Kollektivavtal ska vara ett krav när kommunen gör upphandlingar med företag.
Istället drev man igenom ett förslag med formuleringen att kommunen ska "överväga möjligheten att, om det finns särskilda skäl" ställa sådana krav.
Vi Socialdemokrater värnar den svenska modellen även i Falkenbergs kommun och vill att de som jobbar åt oss ska ha schyssta villkor och att företagen ska konkurrera med avtalsenliga löner. Den modellen har byggt vårt land och vi tycker att kommunen ska värna den och vara ett föredöme.
Nu fortsätter debatten i Fullmäktige där vi hoppas att en majoritet av de folkvalda har en annan uppfattning.
 

Läs hela inlägget »

Tid:
25 mars klockan 18.30

Plats:
Blå Salen/Folkets hus Falkenberg

Det är dags för årsmöte i Socialdemokraterna i Falkenberg och DU är varmt välkommen!
Vi kommer, förutom de sedvanliga årsmötesvalen och punkterna, att träffa
Liselott Bensköld-Olsson. Hon är vårt regionråd och 2:e vice ordförande i regionstyrelsen i Halland. Med henne kommer vi att ha en dialog kring vårdvalet och hur vi vill utveckla närsjukvården.

Anmälan senast 23/3 till vår expedition.
Telenummer: 0346-124 10 alt mailadress: falkenberg.sap@telia.com

Vi bjuder på smörgåstårta och kaffe till de som föranmält sig till mötet.

VÄLKOMMEN!

Läs hela inlägget »
"Falkenbergs kyrkas kor i öster från stadsparken" av D.O.G.A. - Eget arbete. Licensierad under Public Domain via Wikimedia Commons - http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Falkenbergs_kyrkas_kor_i_%C3%B6ster_fr%C3%A5n_stadsparken.JPG#mediaviewer/File:Falkenbergs_kyrkas_kor_i_%C3%B6ster_fr%C3%A5n_stadsparken.JPG

I tisdags beslöt Kommunstyrelsens arbetsutskott att bifalla Per Svenssons motion om att utveckla Badhusparken.
Motionen föreslog att Badhusparkens lekplats och scen skulle utvecklas så att parken blir en mer naturlig mötesplats för alla som rör sig i staden.
Per Svensson kommenterar: "Detta är en viktig del för göra vår stadskärna mer attraktiv för grupper som idag inte finns där. Vi falkenbergare förtjänar en grönare stad där trivseln är högre. Badhusparken och området runtomkring är en del av det arbetet."   

 

Läs hela inlägget »


Vår kommunpolitik