loading...

Välkommen till hela kommunens framtidsparti!

Vi är Socialdemokraterna i Falkenbergs kommun och vi leder kommunen tillsammans med L, KD och MP. Vårt mål är att skapa ett mer rättvist, hållbart och jämlikt samhälle där alla får chansen att lyckas oavsett inkomst, adress eller bakgrund.
 

Nyheter

2015

Om Yvonne får välja mellan Skrea strand eller Vesslunda så väljer hon..... Ugglarp!

Idag bjuder vi på lite mellandagsläsning i en intervju med Yvonne Nilsson, vice ordförande i Bygglovsnämnden. Läs hela intervjun.

Läs hela inlägget »

I ett antal intervjuer kommer ni få chansen att lära känna våra kommunala gruppledare lite bättre. Först ut är Jan Dickens. Läs hela intervjun här. 

Läs hela inlägget »

Falkenbergs kommuns vision är sedan 2010 ”Vi växer för en hållbar framtid”. Visionen utgår från begreppet hållbar tillväxt. Kommunen ska växa med en hållbar utveckling ekonomiskt, ekologiskt och socialt.
Vi Socialdemokrater kan tyvärr se att även om kommunen växer och tillväxten är god så är tillväxten inte jämlik. Trots den goda utvecklingen så ser vi att t.ex. de socioekonomiska skillnaderna mellan olika delar av kommunen ökar, att kostnaderna för försörjningsstöd skenar och att antalet barn i fattiga familjer ökar (750 barn 2014). Idag är skillnaderna i utbildningsnivå, arbetslöshet och hälsa större mellan människor och områden än vad de varit på mycket länge. Vi socialdemokrater kan aldrig acceptera detta och det kommer på sikt också hämma kommunens utveckling.
Därför har vi tagit fram ett antal förslag för att öka jämlikheten och ge fler människor bättre förutsättningar oavsett bakgrund, adress eller kontosaldo.
• Resursjobb. 140 resursjobb under tre år för personer som idag har försörjningsstöd. Familjeförsörjare är prioriterade. Går räkna hem hela satsningen i kommunekonomin när kostnaden för försörjningsstödet minskar och skatteintäkterna ökar. Ex. från Sigtuna m.fl. kommuner.
• Sommarjobbsgaranti för alla gymnasieungdomar inom kommunen. Tyvärr går arbetslöshet i arv i vårt land och vår kommun. Det är obeskrivligt viktigt med ”en första rad i cv:t” när du söker jobb efter gymnasiet. Utökning av budget med 1.1 miljon.
• Simskola för rimlig kostnad. Idag kostar simskola 600 kr för 10 tillfällen. Vi avser att minska avgiften till 100 kr och utöka antalet platser med 100 st. Kostnad 400 000 kr.
• Projekt ”Attraktivare Falkenberg”. Projektledare anställs för att arbeta med ett antal områden/samhällen med låg socioekonomisk status för att lyfta deras attraktivitet med samhällsplanering och samordning av de aktörer som är verksamma i området. Den upplevda attraktiviteten i områdena ska öka och medborgarnas delaktighet likaså. Ska arbeta utifrån beprövade metoder från andra kommuner.
• Ungdomens hus i Gamla Badhuset när Kulturskolan flyttar till nya Kultur- och kunskapscentret. Gymnasieungdomarna i kommunen saknar en trygg och drogfri mötesplats där de själva kan styra innehållet.
• Avgiftsfri skola. Alla barn och ungdomar ska kunna delta på alla aktiviteter i skolan.
 

Läs hela inlägget »

Välkommen på medlemsmöte den 1 september kl. 18.30 på Mötesplats Mölle.

Mötet handlar om hur situationen ser ut för barn i fattiga familjer i Falkenberg. Gästföreläsare för kvällen är Eva Ånhammar, psykolog och familjediakon för Svenska kyrkan i Falkenberg. Eva arbetar med stödverksamhet för familjer som inte får ekonomin att gå ihop och som behöver hjälp med kläder och mat i slutet av månaden. Vi utlovar gripande berättelser från den kommun som vi alla lever i.

På mötet ska vi även välja nya nämndemän för de närmsta fyra åren.


Föranmälan till Expeditionen senast 25/8.

Vill du bli medlem och delta i kampen för ett mer jämlikt Falkenberg? Då klickar du på länken på förstasidan så får du första året för 100 kr.

Läs hela inlägget »

Nu startar våra politiska verkstäder på allvar och du är inbjuden.
Alla är välkomna till samtliga tillfällen och vi ser mer än gärna att du tar med dig en jobbarkompis, granne eller släkting som vill vara med och skapa en bättre kommun för alla.
Välkommen att vara med och forma Framtidspartiets nya politik i Falkenberg. Ingen föranmälan krävs!

Datum

26/8 kl. 18 Miljöverkstad med vandring i Yttrabergs naturreservat utanför Gällared. Hur bevarar vi unika naturmiljöer i vår kommun? Guidning av reservatet. Medtag gärna fikakorg.

 
31/8 kl. 18 Vård- och omsorgsverkstad. Hur skapar vi en bättre hemtjänst för våra äldre i framtiden? Vi ses på ABF i Söderbro center.

 
28/9 kl. 18 Skolverkstad. Kommunens vision för skolan är att "Alla ska lyckas".
Hur skapar vi en förskola och skola där alla barn känner att de också har möjlighet att lyckas? - En dialog med Lärarförbundet och kommunal. Lokal: Blå salen, Folkets hus.

 
7/10 kl 18 Kommunutvecklingsverkstad. 50 000 invånare till 2025? Var och hur ska kommunen växa i framtiden? Plats: ABF:s lokaler på Söderbro center.

 
28/10 kl. 18.30 Miljöverkstad En föreläsning om Kattegatt och dess skyddsvärda miljö. Vår föreläsare är Jan-Erik Månsson. I ABF:s lokaler.

 
Tillsammans skapar vi framtidspolitik. Välkommen att vara med och starta resan mot valseger 2018.

Läs hela inlägget »

Under perioden 22 juni till 3 augusti är vår expedition stängd. Vi önskar dig en trevlig sommar och hänvisar dig till mobilnummer 070-7012410 om du har behöver få kontakt med oss.

Mvh Vännerna i Hela kommunens framtidsparti.

Läs hela inlägget »
Marcelle Farjallah, kongressombud och ordförande för Falkenbergs Arbetarekommun.
Marcelle Farjallah, kongressombud och ordförande för Falkenbergs Arbetarekommun.

Nu har det gått någon vecka sen partikongressen om jobb och folkrörelse. Vi tog en pratstund med vårt ombud Marcelle Farjallah om hur hon ser på kongressen och det den levererade. 

Vad tyckte du om kongressen?

Kongressen handlade om jobben och folkrörelse. Det var intensivt, mycket handlingar att läsa och 430 motioner som behandlades och som handlade om jobben.  Man hade knappt med tid att kunna reflektera över kongressdagarna just när man är på plats. Därför ska delegationen från Halland bestämma en träff så snart för att ge möjlighet till reflektioner. Vi var 8 ombud från Halland och sammanlagt fanns 350 ombud på kongressen.

Kongressen var en stor upplevelse för mig. Jag var stolt över att kunna representera Falkenberg och Halland. Det var lärorikt och givande trots mycket handlingar och många motioner. Delegationen delades upp i olika grupptema som gör att man inte blir riktigt insatt i samtliga områden som kongressen behandlade och beslutade om.

Vilka var de viktigaste besluten?

Bl.a. individualiserad föräldraförsäkring, allmän vistidsanställning, jämställd arbetsmarknad (lönediskriminering, rätten till heltid, delade turer m.m.), offensiv bostadspolitik, personalpolitisk plattform och en enhetlig medlemsavgift.

Vad på kongressen gjorde störst intryck på dig?

Att hela kongressen var enig om besluten som fattades och kunna utforma ett partiprogram som ska ligga till grund till vårt fortsatta arbete. Jag upplevde att partiet var mer starkt och enigt än någonsin, det finns en kraftfullt politiskt vilja att vinna valet 2018.

Vilken känsla inför framtiden tar du med dig hem efter den här kongressen?

Att jag vill vara med på nästa kongress 2017, givetvis om jag får förtroende från min arbetarekommun i Falkenberg. För jag känner att lästekniken och delaktighet i både grupptema på kongress och förberedelserna till kongress blir på helt annan nivå än när man är där för första gången. Man blir säkrare i sin roll som ombud och kan bidra med mycket mer i politiken.

Arbetarekommun i Falkenberg har haft motioner som behandlades på kongressen och blev besvarade.  Marcelle var nöjd med partistyrelsens svar till motionerna.

Motionerna handlade bl.a. om:

Att genomföra och implementera rätten till heltid i nationella kollektivavtal på SKL under mandat perioden.

Att delade turer begränsas.

Att utveckla personalpolitisk plattfrom.

Att skapa snabbare etablering för nyanlända.

Att allmän visstidsanställning tas bort i LAS.


Vi tackar Marcelle för gott arbete och tipsar om vårt medlemsmöte den 16 juni då hon berättar mer.

Läs hela inlägget »
Joseph, Andreas, Ulla och Dahn tar sig an Marshmallow challenge...
Joseph, Andreas, Ulla och Dahn tar sig an Marshmallow challenge...

Nu startar vi upp våra politiska verkstäder som ska vara drivande för utvecklingen av vår politik under mandatperioden. I verkstäderna diskuterar vi aktuella frågor och träffar skarpa gäster inom området med det övergripande syftet att forma politik för att vinna valet 2018.

Välkommen på planeringsmöten (ingen föranmälan krävs):

Miljöverkstad 12/5 kl 18.00 på ABF
(Verkmästare Denisa Ruca och Majvor Wallin)
Hur skapar vi en ekologiskt hållbar kommun? Hur skyddar vi den biologiska mångfalden? Detta är frågor som diskuteras här.

Verkstad för kommunutveckling 20/5 kl 18.00 på ABF
(Verkmästare P-G Andersson och Mikael Salomonsgård)
Här diskuterar vi Samhällsplanering, stadsutveckling och landsbygdsutveckling med kommunens framtid som utgångspunkt.

 

Skolverkstad 21/5 kl. 18.00 på ABF
(Verkmästare Sara Grimpe och Mari Emanuelsson)
Hur skapar vi Sveriges bästa skola i vår kommun? Här behandlas allt från förskola till högskola.

Vård- och omsorgsverkstad 26/5 kl. 18.00 på ABF
(Verkmästare Britt-Marie Jonsson och Kerstin Zander)
Hur ser framtidens sjukvård och omsorg ut? Hur löser vi dagens utmaningar och vilka visioner bör vi ha i framtiden?

Verkstäderna är öppna för alla att delta i och du kan medverka i flera olika samtidigt. I verkstäderna är allas åsikter lika viktiga och våra ledande politiker är välkomna för att lyssna av och få inspel till arbetet i nämnderna.

Tillsammans skapar vi en bättre kommun att leva i. För alla.

 
Välkomna!

Läs hela inlägget »

Fira Första maj med Hela kommunens framtidsparti!
Samling på Rådhustorget Klockan 12.30, Falkenbergs Blåsorkester spelar på torget.
Avmarsch för demonstrationståget klockan 13.00.
Inbjudna talare:
Socialdemokraterna i Falkenbergs ordförande Marcelle Farjallah
Förbundsordförande S-kvinnor Carina Olsson
LO Västsverige Martin Karlsson
SSU Falkenbergs ordförande Philip Dufwa
Ta med familjen och fira dagen bl.a. med hoppborg och popcorn på torget.
Efter avslutat firande på är alla välkomna till Blå Salen i Folkets hus för rättvisemärkt kaffe och bakelse till självkostnadspriset 10 kr.
Zanderz orkester underhåller.

Läs hela inlägget »
Ordförande Marcelle Farjallah
Ordförande Marcelle Farjallah

På tisdagskvällen höll den nya styrelsen sitt första möte. Styrelsen ser ut så här under året:
Ordförande: Marcelle Farjallah
Vice Ordförande: Stig Bengtsson
Kassör: Olle Torlycke
Sekreterare: Mari Emanuelsson
Studieledare: Mikale Salomonsgård
Facklig ledare: Jeanette Synnergren

Ledamöter: Dahn Persson, Gustaf Kristensson, Irene Gustavsson, Björn Jönsson, Majvor Wallin

Ersättare: Marcus Dufwa, Denisa Ruca, Jan Dickens

.

Läs hela inlägget »
Vår nya ordförande Marcelle Farjallah

På årsmötet den 25/3 valdes Marcelle Farjallah till ny ordförande för Arbetarekommunen. Det blev även en del andra förändringar i styrelsen på de viktigaste positionerna.
VU i Arbetarekommunens styrelse ser nu ut enligt följande:
Ordförande: Marcelle Farjallah (Ny)
Kassör: Olle Torlycke
Sekreterare: Mari Emanuelsson (Ny)
Studieledare: Mikael Salomonsgård (Ny)
Vice ordförande: Stig Bengtsson (Ny)
Facklig ledare: Jeanette Synnergren

Årsmötet var mycket välbesökt och på programmet stod bland annat information om framtiden för Vårdval Halland från regionråd Liselotte Bensköld-Olsson och en uppdatering om det pågående målarbetet för organisationen som Per Svensson håller i.

Mötet besöktes av 85 personer varav flera var nya medlemmar och det är bara att konstatera att framtiden ser ljus ut för Framtidspartiet i Fazlkenbergs kommun. 

Läs hela inlägget »
Från och med måndag den 23/3 är expeditionen öppen för besök kl. 12-16 måndag-torsdag. Övrig tid når du vår kanslist Ellinor på mobilnummer 072-7212410.

 
Läs hela inlägget »

På Kommunstyrelsens möte idag behandlades Per Svenssons och Christina Johanssons motion om att förbättra öppettiderna på biblioteket tillsammans med två medborgarförslag på samma tema.

Vi Socialdemokrater driver linjen att det inte är rimligt att huvudbiblioteket öppnar först kl. 11 på vardagar och är helt stängt på söndagar. När barnen i Falkenbergs kommun vaknar på söndagsmorgonen är ishallen och simhallen öppen men inte ett enda bibliotek i hela kommunen. Det är inte rimligt i en kommun med 42 000 invånare.

De borgerliga partierna C, M, FP och KD hade en annan åsikt i Kommunstyrelsen och föreslog att öppettiderna skulle ses över i samband med att det nya biblioteket öppnar 2019.

Oppositionsråd Per Svensson kommenterar:
"Biblioteket är viktigt för demokratin, för våra barns läskunnighet och för allas rätt att ta del av information i vårt allt mer informationstäta samhälle. Biblioteket spelar också en stor roll för stadsutvecklingen då det erbjuder en mötesplats utanför de kommersiella burikerna och caféerna. Vi vill ha öppna bibliotek och beklagar att de borgerliga partierna är så utvecklingsfientliga och hellre ser till att kommunen gör vinster på 60-70 miljoner än att vårt bibliotek är öppet när folk är lediga." 

Debatten om bibliotekets öppettider fortsätter i kommunfullmäktige den 31/3 där vi hoppas att det borgerliga minoritetsstyret får ge sig för en majoritet av de folkvalda.

Läs hela inlägget »

På dagens sammanträde med Kommunstyrelsen valde de borgerliga partierna att avslå Christina Johanssons förslag om att Kollektivavtal ska vara ett krav när kommunen gör upphandlingar med företag.
Istället drev man igenom ett förslag med formuleringen att kommunen ska "överväga möjligheten att, om det finns särskilda skäl" ställa sådana krav.
Vi Socialdemokrater värnar den svenska modellen även i Falkenbergs kommun och vill att de som jobbar åt oss ska ha schyssta villkor och att företagen ska konkurrera med avtalsenliga löner. Den modellen har byggt vårt land och vi tycker att kommunen ska värna den och vara ett föredöme.
Nu fortsätter debatten i Fullmäktige där vi hoppas att en majoritet av de folkvalda har en annan uppfattning.
 

Läs hela inlägget »

Tid:
25 mars klockan 18.30

Plats:
Blå Salen/Folkets hus Falkenberg

Det är dags för årsmöte i Socialdemokraterna i Falkenberg och DU är varmt välkommen!
Vi kommer, förutom de sedvanliga årsmötesvalen och punkterna, att träffa
Liselott Bensköld-Olsson. Hon är vårt regionråd och 2:e vice ordförande i regionstyrelsen i Halland. Med henne kommer vi att ha en dialog kring vårdvalet och hur vi vill utveckla närsjukvården.

Anmälan senast 23/3 till vår expedition.
Telenummer: 0346-124 10 alt mailadress: falkenberg.sap@telia.com

Vi bjuder på smörgåstårta och kaffe till de som föranmält sig till mötet.

VÄLKOMMEN!

Läs hela inlägget »
"Falkenbergs kyrkas kor i öster från stadsparken" av D.O.G.A. - Eget arbete. Licensierad under Public Domain via Wikimedia Commons - http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Falkenbergs_kyrkas_kor_i_%C3%B6ster_fr%C3%A5n_stadsparken.JPG#mediaviewer/File:Falkenbergs_kyrkas_kor_i_%C3%B6ster_fr%C3%A5n_stadsparken.JPG

I tisdags beslöt Kommunstyrelsens arbetsutskott att bifalla Per Svenssons motion om att utveckla Badhusparken.
Motionen föreslog att Badhusparkens lekplats och scen skulle utvecklas så att parken blir en mer naturlig mötesplats för alla som rör sig i staden.
Per Svensson kommenterar: "Detta är en viktig del för göra vår stadskärna mer attraktiv för grupper som idag inte finns där. Vi falkenbergare förtjänar en grönare stad där trivseln är högre. Badhusparken och området runtomkring är en del av det arbetet."   

 

Läs hela inlägget »

Falkenbergs Arbetarekommun kallar till årsmöte den 25 mars kl. 18.30 i Blå salen, Folkets hus i Falkenberg.

Under kvällen får vi förutom sedvanliga årsmötesförhandlingar även träffa vårt regionråd Liselotte Bensköld-Olsson som pratar om Vårdval Halland och de förändringar det står inför. Ordförande Per Svensson kommer även att presentera resultat från vårt organisationsutvecklingsarbete som nu har pågått i några månader.
Eftersom att vi köper in fika så ska du som tänker komma anmäla dig till expeditionen via mail eller telefon. 

Alla medlemmar är hjärtligt välkomna!

Läs hela inlägget »


Vår kommunpolitik