Per Svensson
Per Svensson

Kommuner och landsting måste ställa upp för svenska bönder

Tidningen Lands webbsida 31 juli
Alla kommuner och landsting borde ställa krav på MRSA-fritt kött för att rädda svensk livsmedelsproduktion med djurhållning i världsklass. Vi har gjort det i Falkenberg i fyra år och 96 procent av vårt kött är nu från svenska bönder.

 
Som kommunråd i en av landets djurtätaste kommuner vet jag vilket enormt arbete det ligger bakom ett kilo svenskt kött av hög kvalitet. Jag vet också betydelsen av svensk livsmedelsproduktion för landsbygden, jobben och det öppna landskap som de flesta säkert njutit av när ni besökt Halland. Allt detta är nu hotat av den värsta torkan på decennier. Svenska bönder sliter nu inte bara för att få in skörden utan för att deras djur ska överleva sommaren. Nu om någonsin behövs det starka svenska samhälle där vi hjälps åt med de största utmaningarna.
 
Det totala eldningsförbud som nu införs i stora delar av landet är helt nödvändigt men det kommer få konsekvenser för jordbruket när hushållen köper mindre kött under bästa grillsäsongen. En redan katastrofal situation för våra jordbrukare blir ännu värre när efterfrågan på kött minskar. Nu måste kommunerna och landstingen ställa upp och öka andelen svenskt kött i våra skolor, sjukhus och äldreboenden. I Falkenberg har vi efter ett socialdemokratiskt initiativ 2014 ställt krav på MRSA-fritt kött i våra upphandlingar och nu är 96 procent av kommunens kött från svenska gårdar. Detta kan alla kommuner och landsting göra.
 
2014 kom larmen om att personer i Danmark som inte varit i direktkontakt med djur dött av MRSA-bakterier. Efter det följde en lång debatt om riskerna med att äta kött producerat i länder där man tillåter preventiv medicinering. Förutom att det är fel att medicinera fullt friska djur så fanns det enligt vissa forskare en risk för spridning även vid köttkonsumtion. I det läget tog vi socialdemokrater i Falkenbergs kommun initiativ till att kräva intyg på MRSA-fritt kött av kommunens leverantörer. Vi har nu gjort detta med stor framgång i fyra år.
 
Kommunerna och landstingen serverar väldigt många portioner varje dag. Genom att kräva MRSA-fritt kött kan vi inte bara ge barn, äldre och sjuka bättre kött med mindre risker utan också göra en stor insats för svenska bönder i den nationella livsmedelskris som står framför oss.
 
Sveriges livsmedelsproduktion håller högsta kvalitet och behöver öka i en tid av allt större internationell oro. Efter sommarens missväxt ser det oerhört svårt ut att nå det målet. Det är tid för kommunerna och landstingen att ta ett större ansvar för att få ett svenskt jordbruk som kan mätta en större andel av befolkningen. Svenskt jordbruk är en framtidsbransch som just nu behöver hela samhällets stöd, nu uppmanar jag fler kommuner och landsting att följa Falkenbergs exempel.
 
Per Svensson (S), Oppositionsråd Falkenbergs kommun