Landsbygdens barn får betala för centerpolitiken

HN 25 juli, svar till Sven-Olof Lundin (C)

Jag vill ha en skola där arbetarens och direktörens barn sitter i samma klassrum och har samma chans att bli vad som helst. Centern i Falkenberg sviker både barnen på landsbygden och barn till föräldrar med vanliga jobb.

Nej, Sven-Olof Lundin, jag ägnar mig inte åt desinformation om er politik för våra landsbygdsskolor. För knappt två år sen lade Centerpartiet efter mycket betänketid ett förslag i nämnden om att skolorna i Okome, Årstad, Fagered och Älvsered delvis skulle avvecklas och att det skulle införas en norm på minst femton barn per årskurs för F-6 skolor. Vem i dessa bygder kan ha glömt det sveket?

Förslaget om minst 15 barn per årskull skulle även hota skolan i Ätran under nästa mandatperiod enligt elevprognosen. Det är sanningen och ingen desinformation. Jag har läst Centerns lokala valprogram för nästa mandatperiod. I det ges det inget besked om landsbygdsskolornas framtid. Jag tycker att varje väljare öster om E6:an ska fråga sig varför!

Till själva ämnet. Vi i S ser klyftorna mellan olika grundskolor som ett av kommunens största problem. Jag tänkte åskådliggöra problemen med lite siffror (2017 års resultat) så förstår iallafall läsarna problemet.

På kommunala Montessoriskolan och privata Vesterhavsskolan lyckas varenda elev nå gymnasiet, det kan delvis förklaras av att föräldrarna där har starkast socioekonomi vilket vi vet är den viktigaste faktorn för att lyckas i svensk skola. På Skogstorpsskolan är det däremot så mycket som 40 procent av eleverna som inte når gymnasiet, på Söderskolan, Tångaskolan och Tullbroskolan misslyckas mellan 20-30 procent och på Apelskolan är det 10 procent. Totalt sett så misslyckas mer än var femte niondeklassare med att nå gymnasiet i kommunen. Det är uppseendeväckande att Centern är nöjda med detta resultat.

Jag är socialdemokrat eftersom att vi står för den samhällsmodell som ger flest personer chansen till ett bra liv. Ett av de viktigaste fundamenten i det samhället är en skola där alla barn kan lyckas oavsett bakgrund. Det är dags att återuppbygga den skola där direktörens och arbetarens barn satt bredvid varandra i klassrummet och hade samma möjlighet att bli precis vad som helst i livet. För att lyckas med detta måste vi i Falkenbergs kommun bl.a. se över skolornas upptagningsområden och ta krafttag för ökad trygghet, ordning och kvalitet i alla skolor.

När C helt blundar för problemen på en del av våra skolor och istället spär på skillnaderna mellan skolor med uppstart av ytterligare en privatskola sviker de inte bara barnen på skolorna med tuffast förutsättningar utan i förlängningen även landsbygden. För alla vet ju att privatskoleföretagen aldrig kommer öppna en skola i Ätran, Heberg eller Älvsered. Där får tvärtom landsbygdens barn betala priset för den nyliberala skolpolitik som Centern förälskat sig i vid Stureplan.

Per Svensson, kommunrådskandidat (S)