Vi älskar vinster i välfärden

Vi socialdemokrater i Falkenberg går till val med en förbättrad skola och omsorg som vår viktigaste fråga. Vi älskar vinster i välfärden! De vinster och det värde som uppstår när alla barn oavsett bakgrund kan utbilda sig till precis vad som helst och när vi alla kan få god omsorg på ålderns höst.
 
För Moderaterna och Sverigedemokraterna så är vinster i välfärden tyvärr något annat. Istället för att alla våra skattepengar ska gå till skolbarn, patienter och äldre med hemtjänst så är deras vinster i välfärden de ekonomiska vinster som privata aktiebolags styrelser och ägare kräver av företaget. Vinstintresse är överordnat allt annat i ett aktiebolag, då spelar det ingen roll om ”Lisa” behöver extra stöd med matten av en speciallärare eller om ”Greta” behöver extra tid för att duscha i hemtjänsten. 
 
Vi socialdemokrater kommer aldrig acceptera att aktiebolags vinstkrav går före människors behov av skola och omsorg. Vinsterna måste därför regleras så att våra skattepengar i första hand går till det de är avsedda förr. Vi betalar ju skatt för att pengarna ska göra nytta i skolan och omsorgen, inte för att de ska hamna på någon riskkapitalists konto utomlands.
 
Sverigedemokraterna och de andra högerpartierna behöver vakna och se sambandet mellan t.ex. usla personalvillkor i handikappomsorgen i Falkenberg och vinstintresset hos vissa företag som utför verksamheten.
 
Per Svensson, kommunrådskandidat (S)