Moderaterna borde ta ansvar istället för att hetsa mot flyktingar

Svar på Filip Bertilssons (M) insändare 19/5
Vi socialdemokrater vill minska klyftorna och segregationen som ni moderater skapat i Falkenbergs kommun. Efter 20 år med Moderater i majoriteten är den öppna arbetslösheten bland utrikes födda högst i Halland med 13 procent. Moderaterna borde ta ansvar för sitt eget misslyckande istället för att hetsa mot flyktingar som flytt 100-tals mil från krig, svält och annat djävulskap.

Arbetslöshet är grunden till klassklyftor och segregering. Alla som kan jobba ska jobba och därför ska kommunen när vi tar över erbjuda alla arbetsdugliga med socialbidrag tidsbegränsade jobb där de får ett enklare jobb kombinerat med utbildning istället för att gå hemma. Modellen finns redan i kommunen och är en vinstaffär. Utöka den rejält!

Vi ser också alldeles för stora skillnader mellan barns skolresultat i Falkenberg. Vi vill satsa på trygghet och kvalitet i alla skolor, särskilt de som har tuffast utmaningar. Moderaternas klassamhälle ska ut ur våra skolor, varenda barn ska kunna lyckas oavsett föräldrars utbildning eller inkomst.

Nu till svaren på Bertilssons frågor.

1. Nej vi kommer inte att köpa in villor och bostadsrätter till gruppen nyanlända. Däremot så måste vi hitta en billigare och bättre lösning för de 20-30 barn vars familjer idag helt saknar en stadig bostad och tvingas byta skola med jämna mellanrum. Uthyrning av kommunalt ägda bostäder hade sparat miljoner kronor och miljoner tårar.

2. Nej, kommunen ska inte börja ge försörjningsstöd till personer som har fått avslag på sin asylansökan. De ska lämna landet och det är en fråga för staten att verkställa det. Är det fråga om nödbistånd till barn får personalen göra sin professionella bedömning i varje fall.

3. Vi kan tänka oss ökade krav på socialbidragstagare men det beror givetvis på vilka krav ni föreslår och om de följer aktuell lagstiftning.

Nu vill jag ha svar på min fråga: Kommer ni samarbeta med SD i Falkenberg efter valet?

Per Svensson, kommunrådskandidat (S)