Vi är tydliga i vår politik för handikappomsorgen.

När vi Socialdemokrater i Socialnämnden föreslog ”Att uppdra förvaltningen att ta fram en plan för återtagandet av Frösundas verksamheter” så var det både seriöst och ansvarsfullt.

Vi är tydliga i vår politik och skulle föreslagit detta oavsett tillfällig majoritet. Vi är förtroendevalda och skyldiga våra väljare att aktivt påverka inom vårt område.

Vi har en annan syn på uppföljningsrapporten av Frösundas verksamheter än vad Alliansen+ har och mot den bakgrunden tycker vi att det är i högsta grad angeläget att ta fram en handlingsplan för ett eventuellt återtagande.

Sundbyberg, Sollentuna, Linköping och Sala är några kommuner som valt att säga upp avtal med Frösunda på grund av. bristande kvalitet.

Naturligtvis ska det finnas en plan färdig om vi upplever en risk för att våra brukare och medborgare på våra grupp- och serviceboenden inte får den omsorg de har rätt till.

Socialdemokraternas Socialnämndsgrupp
Kerstin Rosell (S)
Ulla Lindén (S)
Gunnar Andersson (S)
Irhan Kasic (S)
Thomas Fagenheim (S)
Marcus Dufwa (S)
Andreas Engebrethsen (S)