Kommunala alternativ ökar valfriheten

Hallands nyheter 2 januari

Falkenberg. Efter 19 år med centerledd majoritet är nu Falkenberg en kommun där all personlig assistans, handikappomsorg, samt grupp/service-boende helt består av privata utförare.

Vi socialdemokrater tycker att invånare i Falkenberg ska ha möjlighet att välja kommunala alternativ i handikappomsorgen. Den möjligheten finns inte i Falkenbergs kommun. Våra invånare har alltså en mindre valfrihet än invånarna i grannkommunerna. När en privat utförare i höstas valde att lämna som utförare för personlig assistans ville vi socialdemokrater i socialnämnden att kommunen skulle planera för att på sikt utföra assistans i egen regi. Tyvärr fick vi inget stöd alls för detta från den borgliga majoriteten i nämnden. Än värre var att vi inte heller fick stöd för att ställa krav på ”kollektivavtalsliknande villkor” hos det företag som ska upphandlas. Detta är en ganska kallhamrad högerpolitik även med borgerliga mått.

Vi socialdemokrater tycker att alla som arbetar i gemensamt finansierad omsorg ska ha kollektivavtalade löner och anställningsvillkor. Vi vill på detta sätt höja statusen på arbetet och få en ökad personalkontinuitet vilket är helt avgörande för kvalitén på handikappomsorgen.

Vi försäkrar att vi har gjort vad vi har kunnat göra för att Falkenbergs kommun ska ha handikappomsorg i egen regi och vara ett alternativ till all privat omsorg. Tyvärr har vi inte majoritet för detta denna mandatperiod. Något att tänka på vid valet 2018.

Socialdemokratiska gruppen i socialnämnden
Kerstin Rosell (S)
Marcus Dufwa (S)
Gunnar Andersson (S)
Ulla Lindén (S)
Thomas Fagenheim (S)
Irhan Kasic (S)
Andreas Engelbrethsen (S)