Kerstin Rosell ny gruppledare i Socialnämnden

Igår kväll valdes Kerstin Rosell till ny gruppledare för Socialdemokraterna i Socialnämnden i Falkenberg på vårt medlemsmöte. Formellt utses hon till 2e vice ordförande av Kommunfullmäktige ikväll. 

Kerstin har en mycket bred erfarenhet från styrelsearbete inom Handelsanställdas förbund. Hon har haft en lång rad olika uppdrag inom Handels och är tex. för närvarande arbetstagarrepresentant i Coop Sveriges styrelse.

Tillsammans med de andra socialdemokratiska ledamöterna i Socialnämnden fortsätter Kerstin nu arbetet för att stärka kvaliteten i verksamheten med bättre grundbemanning, handikappomsorg i egen regi och bättre villkor för våra anställda.

Senaste nyheter

Nyhetsarkiv

Länkar