Dagordning till medlemsmötet 30 okt kl 18.30

Förslag på dagordning för medlemsmöte 2017-10-30
1. Mötets öppnande
2. Godkännande av dagordning
3. Val av mötesordförande
4. Val av mötessekreterare
5. Val av justerare
6. Val av rösträknare
7. Fastställande av röstlängden
8. Kvällens gäst: Johan Klingborg, socialchef - ”Framtidens omsorg i Falkenberg”
9. Fika och Bikupor i dagens tema
10. Rapporter
11. Val av gruppledare i Socialnämnden
12. Övriga frågor
13. Mötets avslutning
 
V

Senaste nyheter

Nyhetsarkiv

Länkar