Bättre öppettider på vårdcentralen

På initiativ av Socialdemokraterna kommer Vårdcentralen i falkenberg nu att testa utökade öppettider. Vice ordföranden i närsjukvårdsnämnden Kerstin Zander har drivit frågan och det är naturligtvis viktigt att falkenbergarna ska ha möjlighet att åka till en vårdcentral istället för att köra till Varbergs eller Halmstads sjukhus.
Du kan läsa mer här: http://www.hn.se/nyheter/falkenberg/ut%C3%B6kade-v%C3%A5rdtider-p%C3%A5-f%C3%B6rs%C3%B6k-1.4338574

 

Nyhetsarkiv

Länkar

Senaste nyheter