Motioner om Lekplatser och SFI

Marcelle farjallah har lämnat in två nya motioner till kommunfullmäktige. Den första handlar om att lekplatser behöver vara tillgängliga även för barn med funktionsnedsättning.
Den andra motionen handlar om att kommunen bör erbjud SFI även i kommunens inland. Detta för att göra det mer attraktivt för nya svenskar att bo kvar i vårt vackra inland genom att underlätta deras vardagspussel.

Nyhetsarkiv

Länkar

Senaste nyheter