Motion om profilboende inom äldreomsorgen

Per Svensson har lämnat in en motion om att utreda om något av kommunens äldreboenden kan bli ett profilboende. Motionen följer nedan:

 
Motion: Att få leva tills man dör. Profilboende med människan i centrum.
 
Det pågår sedan ett tag ett arbete med att etablera fler trygghetsboenden i kommunen. Det är en bra boendeform som ger äldre ökad livsglädje och förbättrad hälsa samtidigt som det öppnar upp för generationsskiften på bostadsmarknaden.
 
Även omsorgen för de som behöver hjälp på särskilt boende behöver utvecklas och olika alternativ behöver finnas utifrån individens önskemål. De särskilda boendena får inte bli institutioner utan ska erbjuda bra boende på de äldres villkor. Det är då viktigt att alla våra boenden inte är likriktade. Boendena bör ha olika profiler och inriktning för att kunna möta olika individers livsstil och intressen.
 
Det är nu ganska många år sedan som äldreboendet Lotte i Köpenhamn gjorde sig känt för att ”personalen var gäster hos de gamla” och för att man skulle kunna ”leva tills man dör”. Boendemiljön är väldigt hemlik, maten lagas så man känner doften i huset, husdjur är regel mer än undantag och överhuvudtaget strävar man efter att inte arbeta efter onödiga rutiner och institutionstraditioner. De gamla som vill sova länge gör det, de som vill vakna tidigt gör det och de som vill sitta uppe länge på kvällen gör det. Människorna är i centrum istället för rutiner, traditioner och personalens arbetstider. Boendet bör också vara naturnära med reella möjligheter att vara ute.
 
Med fler tidiga insatser och förebyggande hälsoarbete inom omsorgen kan både mängden vårdskador och vårdtyngden minskas över tid. Omsorgsyrkenas status och attraktivitet kan också öka om inflytandet över arbetet ökar och arbetet blir mer varierat.
 
Tubberödshus i Skärhamn i Tjörns kommun drivs utifrån Lottemodellen och är organiserat enligt intraprenadmodell med större ekonomiskt egenansvar. Det kan säkert ge oss inspiration när vi skapar ett eget profilboende. 
 
Vi socialdemokrater föreslår Kommunfullmäktige besluta:
Att Socialnämnden får i uppdrag att utreda förutsättningarna för att starta ett profilboende för särskilt boende i egen regi.
 
Per Svensson, Oppositionsråd (S)

Nyhetsarkiv

Länkar

Senaste nyheter