Dags att skriva motioner till Distriktskongressen

Hej!
Nu börjar det bli dags att skicka in motioner till distriktskongressen 2017.

Motionen skall vara arbetarekommunen tillhanda senast 4/12 2016

Vad är en motion?
En motion kan enkelt kallas för en åsikt om hur du vill att saker och ting inom partiet ska skötas eller om det är något som du som medlem vill att Socialdemokraterna ska verka och arbeta för.
ALLA medlemmar kan lämna in en motion och det är nödvändigt för att vi alla ska hjälpas åt att på ett demokratiskt vis driva vår åsikt, ideologi och vårt parti framåt.


En bra mall att följa är en motion byggd på följande vis:
Rubrik
Texten som förklarar vad din motion handlar om och stödjer sig på.
(OBS! FÖRSÖK hålla motionen i sin helhet till 1 A-4 papper för att det ska bli enklare att hantera, och sålla i den info du vill ha med så att det starkaste framgår och blir tydligt)
Att-satser som beskriver vad det är du/ni vill att distriktet ska arbeta med.
Ditt eller era namn som underskrift

Sedan kommer arbetarekommunens styrelse och därefter medlemsmötet 12/12 att behandla alla inkomna motioner och vidarebefordrar dessa till partidistriktet.

Vänliga hälsningar
Styrelsen Socialdemokraterna i Falkenberg

Nyhetsarkiv

Länkar

Senaste nyheter