Dags att nominera ombud till distriktskongressen 2017.

Till
-S-föreningar/S-fackklubbar/ kvinnoklubben/ organisationsanslutna fackorganisationer
 
Hej!
Nu är det dags att nominera för distriktskongressombud till kongressen 2017.
Kongressen hålls i Laholm på Osbecks gymnasiet 22 april.
 
Detta år har vi 29 ombud och vi måste hjälpas åt att se till så att våra samtliga ombudplatser blir besatta så att vi kan föra Falkenbergs arbetarekommuns talan i den utsträckning vi har chansen till.
 
Nomineringen av ombud och ersättare ska vara inne på arbetarekommunens expedition SENAST 4/12 2016
 
Den ni väljer att nominera måste, som vanligt, vara tillfrågad och ha godkänt nomineringen med namnunderskrift på bifogad nomineringslista
 
Vänliga hälsningar
 
Socialdemokraterna i Falkenberg
Marcelle Farjallah

Nyhetsarkiv

Länkar

Senaste nyheter