Trafiksäkerheten vid cykelöverfarten är en av sakerna som behöver förbättras på Sandgatan.
Trafiksäkerheten vid cykelöverfarten är en av sakerna som behöver förbättras på Sandgatan.

Ökad trafiksäkerhet på Sandgatan

Nu tar vi tag i trafikproblemen på Sandgatan!

I en motion från Rebecka Kristensson föreslås att det tas fram förslag på fler hastighetsdämpande åtgärder på Sandgatan och att det inom kort görs åtgärder för att höja trafiksäkerheten i korsningen Sandgatan/Kvekatorpsvägen.

Trafiksituationen på Sandgatan har varit ett problem länge med korsande trafik av både gående och cyklister. Många passerar när de ska till butikerna på Lokstallarna men det finns också en strid ström av cyklister och gående längre upp på gatan där cykelvägen från Västra gärdet, SCA och Greiff korsar gatan. Samtidigt är Sandgatan en av infartsvägarna till staden med mycket trafik under hela dygnet.

Situationen vid Kvekatorpsvägens avslutning vid korsningen till Sandgatan med många parkerade bilar och mycket barn i rörelse är direkt livsfarlig och måste åtgärdas inom kort. Här passerar en hel del biltrafik från arbetsplatserna men också lastbilar till SCA, hamnen och Greiff.

Nu ska Kommunfullmäktige behandla motionen och vi utgår från att de övriga partierna stödjer oss i detta.

Tillsammans skapar vi en bättre kommun att leva i. För alla.

Nyhetsarkiv

Länkar

Senaste nyheter