Skolorna i vår kommun ska utvecklas, inte avvecklas!


Vår fullmäktigegrupp beslutade i måndags förra veckan att vår linje är att behålla samtliga skolor i kommunen. Vi ser just nu en stor inflyttning till kommunen och det är en förutsättningar med skola nära tillgängligt om våra mindre orter ska växa. Därför vill vi redan nu ge besked om att vi inte kommer stödja någon skolnedläggning när grundskoleutredningen ska behandlas i Fullmäktige.

Vi är hela kommunens framtidsparti och tänker efter att vi tagit över makten 2018 arbeta tillsammans med invånarna i våra mindre orter för att öka inflyttningen av barnfamiljer i hela kommunen.

Oppositionsråd Per Svensson kommenterar:
"Barnen i våra grundskolor behöver arbetsro och vi vill med detta besked vara tydliga med att kommunens nya grundskoleorganisation ska ge förutsättningar för att utveckla verksamheten istället för att avveckla enskilda skolor. Vi arbetar vidare och kommer prioritera att fler elever klarar fullständiga betyg genom satsningar på att minska de största klasserna, fler speciallärare och fokus på baskunskaper i Matte och Svenska."

Nyhetsarkiv

Länkar

Senaste nyheter