Ordförande Marcelle Farjallah
Ordförande Marcelle Farjallah

Ny styrelse i Arbetarekommunen

På tisdagskvällen höll den nya styrelsen sitt första möte. Styrelsen ser ut så här under året:
Ordförande: Marcelle Farjallah
Vice Ordförande: Stig Bengtsson
Kassör: Olle Torlycke
Sekreterare: Mari Emanuelsson
Studieledare: Mikale Salomonsgård
Facklig ledare: Jeanette Synnergren

Ledamöter: Dahn Persson, Gustaf Kristensson, Irene Gustavsson, Björn Jönsson, Majvor Wallin

Ersättare: Marcus Dufwa, Denisa Ruca, Jan Dickens

.

Nyhetsarkiv

Länkar

Senaste nyheter