Vår nya ordförande Marcelle Farjallah

Ny Ordförande i Falkenbergs Arbetarekommun

På årsmötet den 25/3 valdes Marcelle Farjallah till ny ordförande för Arbetarekommunen. Det blev även en del andra förändringar i styrelsen på de viktigaste positionerna.
VU i Arbetarekommunens styrelse ser nu ut enligt följande:
Ordförande: Marcelle Farjallah (Ny)
Kassör: Olle Torlycke
Sekreterare: Mari Emanuelsson (Ny)
Studieledare: Mikael Salomonsgård (Ny)
Vice ordförande: Stig Bengtsson (Ny)
Facklig ledare: Jeanette Synnergren

Årsmötet var mycket välbesökt och på programmet stod bland annat information om framtiden för Vårdval Halland från regionråd Liselotte Bensköld-Olsson och en uppdatering om det pågående målarbetet för organisationen som Per Svensson håller i.

Mötet besöktes av 85 personer varav flera var nya medlemmar och det är bara att konstatera att framtiden ser ljus ut för Framtidspartiet i Fazlkenbergs kommun. 

Nyhetsarkiv

Länkar

Senaste nyheter