"Falkenbergs kyrkas kor i öster från stadsparken" av D.O.G.A. - Eget arbete. Licensierad under Public Domain via Wikimedia Commons - http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Falkenbergs_kyrkas_kor_i_%C3%B6ster_fr%C3%A5n_stadsparken.JPG#mediaviewer/File:Falkenbergs_kyrkas_kor_i_%C3%B6ster_fr%C3%A5n_stadsparken.JPG

Vårt förslag om Badhusparken blir verklighet

I tisdags beslöt Kommunstyrelsens arbetsutskott att bifalla Per Svenssons motion om att utveckla Badhusparken.
Motionen föreslog att Badhusparkens lekplats och scen skulle utvecklas så att parken blir en mer naturlig mötesplats för alla som rör sig i staden.
Per Svensson kommenterar: "Detta är en viktig del för göra vår stadskärna mer attraktiv för grupper som idag inte finns där. Vi falkenbergare förtjänar en grönare stad där trivseln är högre. Badhusparken och området runtomkring är en del av det arbetet."   

 

Nyhetsarkiv

Länkar

Senaste nyheter